Polskie pieniądze Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Wyższe zaliczki

Najbardziej poszkodowane gospodarstwa otrzymają pomoc klęskową, wszyscy rolnicy natomiast zaliczki płatności obszarowych. Wypłata ruszy już za cztery tygodnie.

Zbiory zbóż nie były najgorsze, ale z powodu suszy drugiego pokosu traw nie udało się zebrać – podsumowali sytuację państwo Wołkiewicz z Bielowic. A do tego pasze objętościowe są słabej jakości.

W trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się rolnicy, ma im pomóc wcześniejsza wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich. Jak poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa, zaliczki wyniosą 70% puli za ten rok i wypłacane będą od 15-ego października do 30-ego listopada. W tym samym terminie Agencja Restrukturyzacji będzie też mogła wypłacić rolnikom 85% płatności do trudnych warunków gospodarowania. Na tym jednak nie koniec.

W tym roku już nie będzie opóźnień dla rolników ekologicznych. Ponieważ certyfikacja musi się zakończyć 1-ego października, a nie 30-ego listopada. W związku z tym od 15-ego października prawie 20.000 gospodarstw ekologicznych, będzie również mogło otrzymać zaliczki w wysokości 85% – zapewnił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa.

W sumie przelewy z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich mają opiewać na dziesięć miliardów złotych.

Źródło: "ROL - PETROL" Giełda Paliwowo-Rolna na podstawie: Agrobiznes TVP