Ceny zbóż, notowania, aktualności

O naszej giełdzie

Giełda towarowo-zbożowa  Rolpetrol istnieje od 1991 roku. Od chwili założenia jej głównym celem jest pośredniczenie w obrocie zbożem. Monitorujemy ceny zboża, na bieżąco śledzimy rynek skupu zbóż i podajemy zawsze aktualne informacje, których źródłem są między innymi:

  • zawarte transakcje na naszej giełdzie
  • giełdy towarowe w Europie i na świecie,
  • giełdy rolne
  • opinie z rynków zbożowych podmiotów uczestniczących na nim.

Giełda Rolpetrol jest klasycznym przykładem podmiotu budującego zaufanie wśród uczestników obrotu giełdowego. Dowodzimy tego codziennie w każdej kolejnej transakcji realizowanej przez doświadczony zespól maklerów.

Wypracowane w okresie 28-letniej działalności procedury pozwalają na bezpieczne przeprowadzanie transakcji i redukują związane z obrotem towarowym ryzyko sprzedawców i nabywców.

W okresie działalności Giełdy zostało zawartych i zrealizowanych kilkadziesiąt tysięcy umów. W giełdowej bazie danych znajdują się dziesiątki tysięcy podmiotów aktywnie działających na rynku zboża.

Giełda umożliwia stworzenie autentycznego środowiska opartego na wzajemnym zaufaniu, którego uczestnicy, po uzyskaniu nowych kontaktów, mogą bezpośrednio współdziałać ze sobą i rozwijać wzajemne relacje.

Jesteśmy postrzegani jako najbardziej wiarygodne i aktualne źródło informacji cenowej na rynku zboża.

Giełda nie jest związana kapitałowo z jakimkolwiek innym podmiotem.

Maklerzy prowadzący biura akredytowane przy Giełdzie realizują zlecenia kupna i sprzedaży w imieniu i na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów.

Uczestnikami obrotu towarowego na Giełdzie są w szczególności:

  • gospodarstwa rolne (producenci zbóż, hodowle),
  • zakłady zbożowe,
  • wytwórnie pasz,
  • zakłady drobiarskie,
  • przedsiębiorstwa handlowe,
  • eksporterzy, importerzy.