Zboża i ich ceny – kwiecień 2020

Na przełomie marca i kwietnia, podwyżki odnotowała pszenica konsumpcyjna – tona tego ziarna w portach kosztowała 880 złotych. Z kolei ceny rzepaku wzrosły do niemal 1600 złotych za tonę.

Po Wielkanocy na rynku zbóż zawitały kolejne korekty cen. Zdrożała pszenica konsumpcyjna, której tona w portach wyceniana była po świętach nawet na 915 złotych. Tona zeszłorocznych nasion rzepaku kosztowała w tym samym czasie około 1630 złotych.

Koniec miesiąca nie zmienił zbytnio sytuacji na rynku rzepaku. W ostatnim tygodniu kwietnia tonę ubiegłorocznych nasion można było sprzedać od 1620 złotych do blisko 1650 złotych. Bez większych zmian pozostała cena pszenicy konsumpcyjnej, której tona w portach wyceniana była na 910 zł. Wyraźnie zaczęły natomiast drożeć pasze. Za tonę łubinu i prosa trzeba było zapłacić nawet 1300 zł.

Ceny zbóż w obliczu koronawirusa – marzec 2020

Miesiąc rozpoczął się od dalszych przecen na rynku zbóż. Pszenica konsumpcyjna kosztowała średnio 700 zł/t, rzepak potaniał o 50 złotych wobec ubiegłego tygodnia – w pierwszym tygodniu marca za tonę rolnicy otrzymać mogli najwyżej 1585 złotych.

Kolejny tydzień, oraz panika spowodowana koranowirusem, przełożyła się na ceny zbóż. Tona pszenicy konsumpcyjnej wyceniana była na 780 zł/t, a jęczmienia na 650 zł/t.

W połowie miesiąca zapanował względny spokój, a ceny ziarna pozostały na niemal niezmienionych poziomach. W tym tygodniu cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 720 zł/t, żyta 560 zł/t, a jęczmienia 680 zł/t. Bez większych zmian pozostały również ceny zbóż paszowych.

Zmianę cen zbóż przyniosła końcówka miesiąca. Najbardziej podrożała pszenica konsumpcyjna – tona tego ziarna w portach kosztowała nawet 870 złotych. Z kolei dostępna w magazynach krajowych, osiągnęła cenę 790 zł/t.
Odwrotna sytuacja obowiązywała na rynku rzepaku. Tona ubiegłorocznych nasion wyceniana była na maksymalnie 1540 zł/t – o 45 zł/t mniej niż na początku marca.

Ceny zbóż w lutym 2020

Początek lutego przyniósł lekkie obniżki cen zbóż. Pszenica konsumpcyjna kosztowała maksymalnie 780 zł/t, jęczmień 730 zł/t, a żyto 560 złotych za tonę.
Zboża paszowe, wobec końcówki stycznia, też odnotowały spadki. Za pszenicę paszową można było dostać w pierwszych dniach miesiąca nie więcej niż 720 złotych za tonę.

W połowie lutego na rynek zbóż zawitała stabilizacja, z lekkimi trendami wzrostowymi. Pszenica konsumpcyjna była w tym tygodniu sprzedawana po średnio 770 złotych za tonę, jęczmień konsumpcyjny za 730 zł/t. Zdrożała kukurydza – tona wyceniana była na 700 zł/t. Podwyżki nie ominęły rzepaku, którego cena wyniosła nawet 1660 zł/t.

Koniec miesiąca przyniósł wahania notowań na światowych parkietach, które jednak nie przełożyły się znacznie na krajowy rynek zbóż. W ostatni poniedziałek lutego za pszenicę konsumpcyjną na eksport można było uzyskać nawet 840 zł/t. Wysokie ceny utrzymała też kukurydza, której tona w portach wyceniana była na blisko 800 zł/t. Z kolei tona zeszłorocznego rzepaku kosztowała średnio 1635 złotych.

Styczeń 2020 – ceny zbóż w nowym roku

Nowy rok rozpoczął się dla producentów zbóż wyjątkowo dobrze. Ceny pszenicy konsumpcyjnej dochodziły na początku stycznia do 760 zł/t (na zachodzie kraju), a rzepaku – do 1700 zł/t. Wysokie stawki utrzymywały się także na rynku śrut. Tona rzepakowej kosztowała średnio 900 zł, a importowanej śruty sojowej – blisko 1470 złotych.

W kolejnym tygodniu, za sprawą najnowszych raportów Amerykańskiego departamentu Rolnictwa o produkcji pszenicy, na rynku zbóż zawitały podwyżki. W ich efekcie cena pszenicy konsumpcyjnej na eksport osiągnęła nawet 800 zł/t, a w krajowych magazynach po 750 zł/t Z kolei ceny jęczmienia oscylowały w granicach 715 zł/t, a żyta – 550 zł/t. Drogo było również na rynku soi. W połowie stycznia koszt zakupu tony wyniósł średnio 1470 złotych.
Spadek cen odnotował rzepak, za tonę którego uzyskać można było średnio 1670 złotych.

Wraz ze zbliżającym się końcem miesiąca, na rynku zbóż zawitały zmiany. Jeszcze na początku ostatniego tygodnia stycznia było bardzo drogo – cena pszenicy konsumpcyjnej w portach wzrosła do 830 złotych za tonę. Jednak w kolejnych dniach, w związku z mniejszymi zakupami ze strony Chin na Amerykańskich rynkach, cena ta obniżyła się o 10 zł/t. I choć to niewielki spadek, to przy utrzymaniu się takiego trendu, w lutym może dojść do znacznie gwałtowniejszych przecen.

Koniec 2019 roku na rynku zbóż

Grudzień przyniósł wzrosty cen zbóż paszowych i konsumpcyjnych. Na początku miesiąca pszenica konsumpcyjna sprzedawana była nawet po 760 złotych za tonę (na eksport), a paszowa po 700 zł/t. Rzepak również trzymał poziom i wysokie stawki, przekraczające 1600 złotych za tonę. W tym samym czasie spadki cen odnotowała śruta sojowa, co było dobrą informacją dla hodowców poszukujących pasz. W pierwszych dniach grudnia kosztowała niewiele powyżej 1400 zł/t – o 40 zł/t mniej, niż pod koniec listopada.

Połowa ostatniego miesiąca 2019-ego roku była zdecydowanie korzystna dla producentów zbóż. Cena pszenicy konsumpcyjnej utrzymała poziom powyżej 700 zł/t (w kraju), a rzepaku pobiła kolejny rekord. Tonę tego ziarna można było sprzedać za 1660 złotych. Wzrosły też ceny pasz, poszukiwanych przez mieszalnie i przez hodowców zwierząt. Proso, bobik czy łubin kosztowały w tym tygodniu powyżej 1000 zł/t.

Końcówka grudnia przyniosła kolejne podwyżki na rynku zbóż. Pszenica konsumpcyjna na eksport wyceniana była na blisko 800 zł/t. Zdrożały także zboża paszowe – cena pszenicy osiągnęła ponad 700 zł/t, jęczmień i owies wyceniane były na 630 zł/t. Podwyżki nie ominęły także rzepaku (blisko 1700 zł/t) oraz pasz. Otręby w ciągu kilku dni zdrożały o średnio 20 zł/t i wyceniane były na maksymalnie 430 zł/t (żytnie) oraz 480 zł/t (pszenne). A śruty? Sojowa kosztowała blisko 1500 zł/t, sojowa NON GMO nawet 1710 zł/t.

Wzrosty cen zbóż w listopadzie 2019

Listopad rozpoczął się od intensywniejszego handlu zbożem. Ceny pszenicy konsumpcyjnej (w portach) sięgały 740 zł/t, a pszenżyta 630 zł/t. Tańsza niż rok temu była śruta sojowa, którą na początku miesiąca można było kupić za mniej niż 1400 złotych za tonę. Stawki rzepaku sięgały z kolei 1610 zł/t.

Drugi tydzień listopada przyniósł wzrosty cen większości zbóż. Pszenica konsumpcyjna na eksport sprzedawana była już po 750 zł/t, a w kraju po 710 zł/t. 700 zł/t kosztował jęczmień, owies 670 zł/t, a pszenica paszowa 680 złotych za tonę (o 40 zł/t więcej niż tydzień temu).

Z kolei notowania rzepaku na paryskim parkiecie Matif były najwyższe od dwóch lat, co przełożyło się na wyższe ceny tego ziarna także i u nas. Tona rzepaku zdrożała w ciągu tygodnia o 20 zł/t i wyniosła 1630 zł/t.

W następnym tygodniu podwyżki odnotowały zboża paszowe. Pszenica kosztowała 680 zł/t, pszenżyto w portach skupowano po 635 zł/t. Wzrosły też notowania żyta do 540 zł/t. Ceny zbóż konsumpcyjnych pozostały bez większych zmian. Pszenica kosztowała maksymalnie 710 zł/t, jęczmień – 700 złotych za tonę.
Kończące się żniwa kukurydzy nie wpłynęły zbytnio na cenę tego ziarna. Najdrożej można je sprzedać na północy kraju – po 680 zł/t.

Pomimo wahań notowań na giełdach towarowych, w ostatnim tygodniu listopada pszenicę konsumpcyjną sprzedać można było nadal po 710 zł/t. Takie same stawki oferowane były za tonę jęczmienia konsumpcyjnego. Z kolei ceny rzepaku utrzymały poziom powyżej 1600 złotych za tonę.

Zboża i ich ceny – październik 2019

Początek października nie przyniósł znaczących zmian wobec końca września. Tona pszenicy na eksport kosztowała średnio 700 złotych, a w kraju – 670 złotych. Poszukiwany był wciąż jęczmień konsumpcyjny, który sprzedać można było po maksymalnie 680 zł/t. Tona rzepaku kosztowała do 1620 zł/t.

Duża ilość żyta i pszenżyta, które usiłowali sprzedać rolnicy, wpłynęła na obniżki cen tych zbóż. Tona żyta konsumpcyjnego w magazynie sprzedającego kosztowała maksymalnie 545 zł/t, a pszenżyta 570 zł/t.

Połowa miesiąca przyniosła przeceny pszenicy konsumpcyjnej, którą można było kupić już od 640 złotych za tonę. To jedna z niższych stawek w tym sezonie. Spadły też ceny pozostałych zbóż konsumpcyjnych. Za żyto można było dostać maksymalnie 550 zł/t, za owies 670 zł/t, a za jęczmień 680 zł/t.

Podwyżki odnotowały za to zboża paszowe. Cena pszenicy paszowej niemal zrównała się z konsumpcyjną i wynosiła w połowie października średnio 630 zł/t.

Końcówka miesiąca przyniosła zmianę trendu. Za pszenicę konsumpcyjną otrzymać można było do 740 zł/t (cena w portach). Kukurydzę sprzedać można było za maksymalnie 645 zł/t (choć była to stawka nadal poniżej oczekiwań rolników).

Wysokie ceny utrzymał rzepak. Tegoroczne ziarno, z dowozem do kupującego, można było sprzedać w ostatnich dniach października za 1614 zł/t.

Trudny wrzesień na rynku zbóż

Początek września 2019 roku kontynuował coroczne tendencje – rolnicy chcieli szybko pozbyć się zgromadzonego w magazynach zboża, ale chętnych na jego zakup nie było zbyt wielu. Stąd też niskie ceny, jakimi rozpoczął się miesiąc.

Tona pszenicy konsumpcyjnej (zarówno 14%, jak i 12,5%) kosztowała średnio 650 złotych. Niewiele mniej trzeba było zapłacić za pszenicę paszową (średnio 630 zł/t). Z tego trendu wyłamał się jęczmień, na który popyt był wyjątkowo duży. Maksymalna cena jęczmienia konsumpcyjnego wynosiła 680 złotych za tonę.

W połowie września sytuacja nieco się poprawiła, przynajmniej w portach. Tonę pszenicy na eksport sprzedać można było po 700 złotych. Tonę kukurydzy – za niespełna 660 złotych.

W tym samym okresie stawki obowiązujące w kraju nie zmieniły się wobec pierwszych dni września. Do trendu spadkowego dołączyła kukurydza (sucha – około 610 zł/t, zarówno ubiegłoroczna, jak i z nowych zbiorów; mokra kosztowała niewiele powyżej 400 zł/t), a cena pszenicy nadal oscylowała wokół 650 zł/t. Zdrożał za to jęczmień konsumpcyjny (do maksymalnie 700 złotych za tonę).

Połowa miesiąca przyniosła także zwyżki na rynku rzepaku, choć do transakcji dochodziło rzadko. Rolnicy usiłowali sprzedać ziarno za 1620-1635 złotych za tonę, podczas gdy odbiorcy nie zgadzali się na płacenie za tonę więcej niż 1580 złotych.

Ostatni tydzień września przyniósł niewielkie zmiany cen. Nieznacznie drożej można było sprzedać kukurydzę (620 zł/t suchej), ale tylko na eksport. Rekordy cenowe nadal należały do jęczmienia, zwłaszcza browarnego, którego cena przekroczyła 800 zł/t.

A ceny pasz? We wrześniu najbardziej poszukiwano śrut. Rzepakową można było kupić po 850 zł/t. Sojowa NON GMO wyceniana była powyżej 1700 złotych za tonę.

Sierpień 2019 na rynku zbóż

Zdaniem części analityków, miesiąc rozpoczął się od całkiem zadowalającego poziomu cen zbóż w magazynach krajowych. Jednak w stosunku do ostatniego tygodnia lipca, można było dostrzec spadki: pszenicę konsumpcyjną sprzedać można było po 680 zł/t (spadek o 10 złotych na tonie w ciągu tygodnia), żyto po 100 zł/t mniej. Z kolei kończące się żniwa rzepaku nie wpłynęły na cenę tego ziarna, która od końca lipca pozostała na poziomie 1510 zł/t-1580 zł/t.

Kolejny tydzień sierpnia przyniósł wyraźniejsze obniżki światowych notowań zbóż. Z trendu wyłamał się jedynie rzepak na parkiecie w Paryżu. Na Zachodzie największe spadki cen dotknęły kukurydzy, była wówczas najtańsza od maja. A wszystko za sprawą nowych szacunków zbiorów, które okazały się bardziej optymistyczne od poprzednich. Na naszym rynku tona kukurydzy kosztowała w drugim tygodniu sierpnia maksymalnie 700 złotych. Pszenicę konsumpcyjną można było kupić już po 650 zł/t, żyto – po 540 złotych za tonę.

W połowie miesiąca można było zaobserwować zawirowania na rynku zbóż. Skorzystał na nich rzepak, który na eksport sprzedawany był nawet po 1620 zł/t. Na wartości nadal traciła pszenica, którą kupić można było już za 650 zł/t (konsumpcyjna) i 620 zł/t (paszowa). Za to jęczmień konsumpcyjny zdrożał w ciągu dwóch tygodni o 70 zł/t i sprzedawany był po maksymalnie 670 zł/t.

Koniec sierpnia to zwykle czas oczekiwania inwestorów na wrześniowe prognozy amerykańskich analityków. Nie inaczej było i tym razem. A wraz z niepewnością prognoz, pogłębiły się spadki cen części zbóż – również na polskim rynku. Nie zmieniła się w ciągu tygodnia cena pszenicy konsumpcyjnej, którą nadal można było kupić za 650 zł/t. Ale, jak wskazali eksperci, to o nawet kilkadziesiąt złotych mniej niż w sierpniu ubiegłego roku. Staniało żyto konsumpcyjne (do poziomu 540 złotych za tonę) oraz kukurydza. Tonę można było kupić za średnio 690 złotych.

Sytuacja na rynku zbóż w lipcu 2019 roku

Początek lipca przyniósł obniżki cen rzepaku, kukurydzy i śruty sojowej. Ten pierwszy w umowach kontraktacyjnych wyceniany był na średnio 1540 zł/t. Kukurydza, dostępna jeszcze w magazynach, sprzedawana była po maksymalnie 660 zł/t.

Największy spadek cen odnotowała jednak w tym czasie śruta sojowa, która w kraju potaniała w ciągu dwóch tygodni aż o 120 zł/t. Sprzedać ją można było po 1370 zł/t. Tona śruty rzepakowej kosztowała do 900 złotych, a słonecznikowej – około 960 złotych.

W drugim tygodniu miesiąca ruszyły żniwa. A na jakie ceny mogli w tym czasie liczyć rolnicy? Pszenica konsumpcyjna wyceniana była na maksymalnie 730 złotych za tonę, żyto – na 610 zł/t. Korekta plonów rzepaku przełożyła się na podwyżki – stawki dochodziły do 1530 zł/t. Tańsze wobec początku lipca ubiegłego roku były pasze. Tona grochu i bobiku kosztowała około 800 zł.

Kolejny tydzień miesiąca to zaawansowane prace polowe i zbieranie plonów przez… suszę. W efekcie na rynek zbóż wróciły podwyżki. Zdrożał m.in. rzepak (do poziomu 1550 zł/t). Cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła około 715 zł/t, zeszłoroczne ziarno tego zboża wyceniane jest nawet na 770 złotych. Niższe prognozy zbiorów kukurydzy również przyniosły podwyżki – tona w magazynach krajowych kosztowała średnio 630 zł.

Koniec lipca zmienił nieco obraz na rynku zbóż. Przeceny dotknęły ziarno pszenicy, które w punktach skupu można było sprzedać po maksymalnie 690 zł/t. Delikatne obniżki odnotował też rzepak – jego minimalne stawki spadły do 1500 zł/t wobec 1520 zł/t z poprzedniego tygodnia. W ostatnich dniach miesiąca zdrożała natomiast śruta sojowa – sprzedawana była powyżej 1400 złotych za tonę (na początku lipca jej cena maksymalna wynosiła 1370 zł/t).

Stosunkowo tanie pozostały wciąż pasze. Tona łubinu czy grochu to wydatek rzędu 950 zł/t. Ale z upływem czasu na rynek pasz z pewnością wrócą podwyżki, spowodowane przedłużającą się suszą.