Sierpień 2019 na rynku zbóż

Zdaniem części analityków, miesiąc rozpoczął się od całkiem zadowalającego poziomu cen zbóż w magazynach krajowych. Jednak w stosunku do ostatniego tygodnia lipca, można było dostrzec spadki: pszenicę konsumpcyjną sprzedać można było po 680 zł/t (spadek o 10 złotych na tonie w ciągu tygodnia), żyto po 100 zł/t mniej. Z kolei kończące się żniwa rzepaku nie wpłynęły na cenę tego ziarna, która od końca lipca pozostała na poziomie 1510 zł/t-1580 zł/t.

Kolejny tydzień sierpnia przyniósł wyraźniejsze obniżki światowych notowań zbóż. Z trendu wyłamał się jedynie rzepak na parkiecie w Paryżu. Na Zachodzie największe spadki cen dotknęły kukurydzy, była wówczas jest najtańsza od maja. A wszystko za sprawą nowych szacunków zbiorów, które okazały się bardziej optymistyczne od poprzednich. Na naszym rynku tona kukurydzy kosztowała w drugim tygodniu sierpnia maksymalnie 700 złotych. Pszenicę konsumpcyjną można było kupić już po 650 zł/t, żyto – po 540 złotych za tonę.

W połowie miesiąca można było zaobserwować zawirowania na rynku zbóż. Skorzystał na nich rzepak, który na eksport sprzedawany był nawet po 1620 zł/t. Na wartości nadal traciła pszenica, którą kupić można było już za 650 zł/t (konsumpcyjna) i 620 zł/t (paszowa). Za to jęczmień konsumpcyjny zdrożał w ciągu dwóch tygodni o 70 zł/t i sprzedawany był po maksymalnie 670 zł/t.

Koniec sierpnia to zwykle czas oczekiwania inwestorów na wrześniowe prognozy amerykańskich analityków. Nie inaczej było i tym razem. A wraz z niepewnością prognoz, pogłębiły się spadki cen części zbóż – również na polskim rynku. Nie zmieniła się w ciągu tygodnia cena pszenicy konsumpcyjnej, którą nadal można było kupić za 650 zł/t. Ale, jak wskazali eksperci, to o nawet kilkadziesiąt złotych mniej niż w sierpniu ubiegłego roku. Staniało żyto konsumpcyjne (do poziomu 540 złotych za tonę) oraz kukurydza. Tonę można było kupić za średnio 690 złotych.

Sytuacja na rynku zbóż w lipcu 2019 roku

Początek lipca przyniósł obniżki cen rzepaku, kukurydzy i śruty sojowej. Ten pierwszy w umowach kontraktacyjnych wyceniany był na średnio 1540 zł/t. Kukurydza, dostępna jeszcze w magazynach, sprzedawana była po maksymalnie 660 zł/t.

Największy spadek cen odnotowała jednak w tym czasie śruta sojowa, która w kraju potaniała w ciągu dwóch tygodni aż o 120 zł/t. Sprzedać ją można było po 1370 zł/t. Tona śruty rzepakowej kosztowała do 900 złotych, a słonecznikowej – około 960 złotych.

W drugim tygodniu miesiąca ruszyły żniwa. A na jakie ceny mogli w tym czasie liczyć rolnicy? Pszenica konsumpcyjna wyceniana była na maksymalnie 730 złotych za tonę, żyto – na 610 zł/t. Korekta plonów rzepaku przełożyła się na podwyżki – stawki dochodziły do 1530 zł/t. Tańsze wobec początku lipca ubiegłego roku były pasze. Tona grochu i bobiku kosztowała około 800 zł.

Kolejny tydzień miesiąca to zaawansowane prace polowe i zbieranie plonów przez… suszę. W efekcie na rynek zbóż wróciły podwyżki. Zdrożał m.in. rzepak (do poziomu 1550 zł/t). Cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła około 715 zł/t, zeszłoroczne ziarno tego zboża wyceniane jest nawet na 770 złotych. Niższe prognozy zbiorów kukurydzy również przyniosły podwyżki – tona w magazynach krajowych kosztowała średnio 630 zł.

Koniec lipca zmienił nieco obraz na rynku zbóż. Przeceny dotknęły ziarno pszenicy, które w punktach skupu można było sprzedać po maksymalnie 690 zł/t. Delikatne obniżki odnotował też rzepak – jego minimalne stawki spadły do 1500 zł/t wobec 1520 zł/t z poprzedniego tygodnia. W ostatnich dniach miesiąca zdrożała natomiast śruta sojowa – sprzedawana była powyżej 1400 złotych za tonę (na początku lipca jej cena maksymalna wynosiła 1370 zł/t).

Stosunkowo tanie pozostały wciąż pasze. Tona łubinu czy grochu to wydatek rzędu 950 zł/t. Ale z upływem czasu na rynek pasz z pewnością wrócą podwyżki, spowodowane przedłużającą się suszą.

Ceny na rynku zbóż w czerwcu 2019 roku

Czerwiec rozpoczął się od przecen, choć ceny zbóż i tak były wyższe nawet o kilkadziesiąt złotych za tonę wobec tego samego okresu w roku ubiegłym. Pszenica konsumpcyjna na początku miesiąca kosztowała maksymalnie 770 zł/t, paszowa 760 zł/t. Podobne stawki obowiązywały w przypadku żyta konsumpcyjnego, owsa konsumpcyjnego i jęczmienia konsumpcyjnego.

W kolejnym tygodniu, za sprawą zbliżających się żniw i dobrych prognoz tegorocznych plonów, ceny większości zbóż spadły. Tonę pszenicy konsumpcyjnej można było sprzedać za średnio 730 zł/t. Podobnie jęczmień konsumpcyjny. Wysoką cenę utrzymały wyłącznie żyto i owies, których w ofertach sprzedaży pozostało niewiele. Ich cena wynosiła maksymalnie 740 zł/t (żyto konsumpcyjne) i 750 zł/t (owies konsumpcyjny).

Połowa czerwca przyniosła zmianę trendu. Eksporterzy podnieśli ceny pszenicy konsumpcyjnej – tona w portach kosztowała nawet 765 zł. Z kolei notowania kukurydzy, które pięły się w górę od blisko miesiąca, wzrosły o ponad 40 zł w ciągu dwóch tygodni. Tona z nowych zbiorów kontraktowana była na średnio 650 zł/t. Zdrożała także soja. Tona importowanej śruty sojowej w portach wyceniana była na 1500 zł, europejska NON GMO na nawet 1850 zł.

Koniec miesiąca przyniósł kolejne zmiany. Spadek cen odnotował rzepak – w kontraktach wyceniany był na 1570 złotych za tonę. O 140 zł/t w stosunku do ubiegłego tygodnia staniała śruta sojowa non GMO – koszt jej zakupu to 1710 złotych za tonę.

Zdrożała za to pszenica, a jej notowania w Paryżu przełożyły się na krajowy rynek. Pszenica konsumpcyjna z przeznaczeniem na eksport, wyceniana była na przynajmniej 760 zł/t. W kraju średnia cena tego ziarna wynosiła 720 zł/t.

Zboża w maju 2019

Po „majówce” nadeszły korekty na rynku zbóż. W umowach kontraktacyjnych na żniwa 2019, pszenica konsumpcyjna wyceniana była na średnio 700 zł/t. Drogi był za to rzepak – za zeszłoroczne ziarno trzeba było zapłacić 1560 zł/t.

Powyżej 1000 zł/t utrzymywały się też ceny niektórych pasz: łubinu, bobiku czy prosa.

Kolejny tydzień maja upłynął pod znakiem ożywionego handlu. Po pierwsze – rolnicy starali się możliwie szybko opróżnić magazyny pod nowe zbiory, a po drugie – oferowane im ceny za zboża były całkiem atrakcyjne. I, co ważne, wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Za pszenicę konsumpcyjną 12,5% otrzymać można było 810 zł/t. Za paszową o 10 zł/t mniej. Wysokie ceny utrzymywała krajowa śruta sojowa NON GMO. Zakup tony był wydatkiem rzędu 1500 złotych.

W dalszym ciągu wysoko wyceniano też rzepak z ubiegłorocznych zbiorów (średnio 1550 zł/t). Staniała za to kukurydza – do 680 zł/t.

Ostatni tydzień maja przyniósł niewielkie przeceny na zbożowym rynku. Staniało ziarno z ubiegłorocznych zbiorów. Ale stawki w umowach kontraktacyjnych na nowe żniwa, były dla rolników całkiem zadowalające. Umowy na pszenicę konsumpcyjną zawrzeć można było za maksymalnie 720 zł/t, na kukurydzę – za 665 zł/t. W kraju podpisywane były również umowy na pszenicę paszową (680 zł/t) i pszenżyto (650 zł/t).

Kwiecień 2019 był dobrym miesiącem dla producentów zbóż

Chociaż kwiecień rozpoczął się przecenami na rynkach zbóż, to zmiana trendu nastąpiła w ciągu kilku dni i ceny większości zbóż zaczęły piąć się w górę. Także w umowach kontraktacyjnych na zbiory 2019. Na początku kwietnie pszenica konsumpcyjna w umowach kontraktacyjnych (żniwa 2019) wyceniana była nawet na 700 złotych za tonę. Paszowa – na 680 zł/t.

Straty zaczął odrabiać także rzepak. Za tonę zeszłorocznego surowca można było w pierwszych dniach kwietnia uzyskać od 1530 zł/t (w kraju) do 1580 zł/t (na eksport).

Połowa miesiąca przyniosła jeszcze wyższe ceny. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 15 złotych za tonę. Ta z przeznaczeniem na eksport kosztowała od 780 zł/t do 835 zł/t. Rekordy cenowe pobił też owies, którego tona wyceniana była na 800 złotych.

Zadowalające stawki nadal obowiązywały przy podpisywaniu umów kontraktacyjnych na nowe zbiory. Za pszenicę konsumpcyjną można będzie uzyskać do 735 zł/t, za kukurydzę – 670 zł/t.

Tuż po Wielkanocy rolnicy nadal mieli powody do zadowolenia – nie tylko wzrosła liczba transakcji na zboże, ale w górę poszły jeszcze i ceny. Jednak pod koniec miesiąca spadły notowania pszenicy na paryskiej giełdzie Matif, co przełożyło się także na nasz rynek. Pszenica konsumpcyjna 12% kosztowała w ostatnich dniach kwietni średnio 820 zł/t. Staniały też pasze. Najwyższe poziomy cenowe, przekraczające 1000 zł/t, utrzymywały już tylko bobik, łubin i śruta sojowa.

Marzec 2019 miesiącem przecen zbóż

Marzec rozpoczął się od spadków cen na rynku zbóż. Najsilniej odczuli to sprzedający otręby, które w skali tygodnia staniały nawet o 60 zł/t – do 720 złotych za tonę. Tańszy był również rzepak, osiągający maksymalnie 1500 zł/t.

Zmiana cen rzepaku zmieniła się w połowie miesiąca. Z uwagi na wzrosty cen na rynku olejów, ziarno rzepaku można było sprzedać nawet za 1560 złotych za tonę. Pozostałe zboża na krajowym rynku utrzymywały wcześniejsze poziomy cenowe lub odnotowywały lekkie spadki. Pszenica konsumpcyjna nadal sprzedawana była po 830 zł/t, żyto po 730 zł/t, a kukurydza – 720 zł/t.

Ostatni tydzień marca rozpoczął się od wzrostów cen pasz, zakończył – znaczącymi spadkami, przynajmniej śruty sojowej. Ale przeceny dotknęły także pszenicę konsumpcyjną oraz rzepak. Za tę pierwszą, najwyższej jakości (14%), trzeba było zapłacić tyle, co na początku miesiąca – maksymalnie 830 zł/t. Za tonę zeszłorocznego rzepaku otrzymać można było do 1530 złotych.

Z kolei ceny soi w ciągu tygodnia spadły o ponad 60 zł/t i tonę śruty sojowej w porcie, można było kupić poniżej 1400 złotych.

Luty 2019 – dominacja zbóż paszowych

Zboża paszowe zdominowały już początek lutego 2019 roku – skupowane były zarówno w kraju, jak i z przeznaczeniem na eksport. Tona pszenicy paszowej kosztowała maksymalnie 870 złotych, pszenżyta – 800 zł, a owsa – aż 780 zł.

Tak wysokie ceny były efektem nietypowego sezonu 2018, który (z powodu suszy) wymusił na wielu hodowcach zaopatrywanie się w pasze również w okresie letnim i jesiennym.

W połowie miesiąca na rynku zbóż wciąż dominowały pasze, których większość można było sprzedać powyżej 1000 zł/t. To znacznie więcej, niż kupujący płacili za pszenicę konsumpcyjną 12,5%, która w tym samym czasie kosztowała 875 zł/t. Ceny rzepaku oscylowały w granicach 1570 złotych za tonę.

Koniec lutego przyniósł obniżki na giełdach rolnych. 28-ego lutego, tona rzepaku wyceniana była na maksymalnie 1528 złotych. Staniała także pszenica – tona tego ziarna kosztowała maksymalnie 845 złotych. Za jęczmień można było uzyskać do 860 zł/t, a za żyto – 740 zł/t.  Na południu kraju tona pszenicy paszowej spadła już poniżej 800 zł/t netto. Na przełomie lutego i marca można było kupić pszenicę w tej cenie nawet z dostawą w południowych rejonach kraju.

Nowy Rok przyniósł zmiany na rynku zbóż

Początek i połowa stycznia 2019 roku upłynęły głównie na handlu paszami, z których większość utrzymywała bardzo wysokie stawki. Powyżej 1000 zł/t wyceniana była m.in. śruta sojowa NON GMO (jej zakup to koszt blisko 2000 złotych). 1500 złotych za tonę trzeba było zapłacić za śrutę sojową GMO. Bliżej granicy 1000 złotych kosztowały: śruta rzepakowa, łubin czy gryka.

Rzepak z dowozem do kupującego kosztował w tym samym czasie 1600 złotych za tonę (co, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, przełożyło się na wzrost ceny tego ziarna o 100 zł/t).

Koniec miesiąca przyniósł jednak rozczarowanie dla producentów zbóż – proponowane przez nich stawki często przewyższały możliwości kupujących – zwłaszcza w przypadku zbóż paszowych. Do transakcji dochodziło zatem rzadko. Najwięcej z nich było zawieranych na pszenicę konsumpcyjną. W zależności od zawartości białka, sprzedać ją można było od 800 do 900 złotych za tonę.

Maksymalne stawki dla kukurydzy i jęczmienia to kolejno 750 zł/t i 865 zł/t. Pszenżyto utrzymywało poziom 800 złotych za tonę, a owies i żyto – około 700 zł/t.

Ceny zbóż w grudniu 2018

Pierwszy tydzień grudnia na rynku zbóż upłynął spokojnie. Pszenica paszowa kosztowała maksymalnie 840 złotych za tonę, pszenica konsumpcyjna z przeznaczeniem na eksport – 860 zł/t. Powody do zadowolenia mogli mieć producenci kukurydzy, której stawki bardzo wzrosły. Za tonę mokrej można było dostać 540 złotych, a za kukurydzę suchą (z przeznaczeniem na eksport) – 730 zł/t.

Koniec ostatniego miesiąca ubiegłego roku przyniósł jednak niewielkie korekty cen zbóż. Pszenica konsumpcyjna kosztowała maksymalnie 885 zł/t, kukurydza – 720 złotych za tonę.Pozostałe zboża pod koniec grudnia kosztowały od 720 zł/t (pszenżyto) do 845 zł/t (pszenica paszowa).

Ceny zbóż w listopadzie 2018

Początek listopada nie przyniósł większych zmian na rynku zbóż. Najwyższe stawki obowiązywały w portach, gdzie za pszenicę konsumpcyjną (12,5%) można było otrzymać do 870 zł/t, a za kukurydzę – 720 zł/t. Z kolei tona importowanej śruty sojowej kosztowała 1495 zł/t.

Połowa miesiąca zmniejszyła przede wszystkim ilość transakcji w handlu, przynajmniej częścią zbóż. Najchętniej skupowany był owies i pszenica konsumpcyjna (12,5%), której cena minimalnie spadła – do 860 zł/t. Dużo transakcji zawierano jeszcze na kukurydzę, zarówno suchą, jak i mokrą. Tona tej pierwszej kosztowała maksymalnie 740 złotych, a drugiej – 540 złotych.

Ostatnie dni listopada nie przyniosły znacznych zmian cen, choć w porównaniu z ubiegłym miesiącem można mówić o wzrostach. Za pszenicę konsumpcyjną można było dostać maksymalnie 900 zł/t, za paszową – 860 zł/t. W połowie października ceny były nawet o 50 zł/t niższe.

Wysokie pozostały ceny pasz. Tona śruty rzepakowej kosztowała pod koniec listopada nawet do 1005 złotych. Jeszcze więcej trzeba było zapłacić za tonę prosa, bobiku czy łubinu (do 1100 zł/t).