Ceny zbóż, notowania, aktualności

Kontrakty na zboża

Kontrakty na zboża

Rośnie zainteresowanie podpisywaniem umów na zboża po zbiorach, bo o ile ubiegłoroczne ziarno na giełdach zaczęło tanieć, to zboża, które będą sprzedawane od sierpnia utrzymują stawki.

W podjęciu decyzji pomogły ostatnie deszcze, które poprawiły stan upraw. Poza tym zwykle w tym okresie rolnicy wykazywali większe zainteresowanie umowami na okres pożniwny. Do podpisywania kontraktów właśnie teraz, skłaniają też spadające ceny ubiegłorocznych zbóż. Oczywiście wcześniej szacują wydajność z hektara. To ważne, bo maklerzy radzą, że bezpiecznie jest podpisywać takie umowy handlowe, na najwyżej połowę zakładanych w gospodarstwie zbiorów. Wszystko może się jeszcze przecież zdarzyć, a pogoda w ostatnich latach jest coraz bardziej nieprzewidywalna. Umowy potem trzeba dotrzymać i od sierpnia do października, dowieźć do odbiorcy odpowiednią ilość ziarna.

Eksporterzy muszą z kolei skalkulować odpowiednią liczbę dostaw, aby załadować statki i samochody na eksport.

W ostatnich tygodniach w umowach powodzeniem cieszyła się pszenica konsumpcyjna, teraz rolnicy chętnie podpisują dokumenty także na pszenżyto, jęczmień i żyto.

Umowy na zboża
w portach zł/t
pszenica konsumpcyjna 800
pszenżyto 640
żyto 590
źródło: BM Start
Umowy na jęczmień paszowy w magazynach skupowych wynoszą 640 złotych za tonę.

Źródło: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności