Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dopłat ciąg dalszy

Dopłat ciąg dalszy

polskie monety na banknotach
123RF Zdjęcie Seryjne

Dopłaty bezpośrednie trafiają do gospodarstw rolnych już od kilkunastu lat. Co roku ubiega się o nie ponad milion trzysta tysięcy rolników. Dziś wielu z nich nie wyobraża sobie prowadzenia gospodarstwa bez takiego wsparcia. Jak mówi jeden z rolników, Tomasz Wieteska (Ryki, woj. mazowieckie), przed dopłatami nie gospodarzył i przyzwyczaił się już do tego, że dopłaty są normą.

Pan Tomasz, jak wielu innych rolników, otrzymane pieniądze przeznaczy na zakup nawozów i innych środków produkcji. W tym roku, z powodu suszy, własnych pasz jest co najmniej o 1/3 mniej. Dlatego większa część pomocy zostanie przeznaczona właśnie na ten cel.

Do końca listopada zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich trafiły do blisko miliona trzystu tysięcy gospodarstw, czyli 97% uprawnionych. W sumie, od 16-ego listopada, Agencja Restrukturyzacji przekazała rolnikom z tytułu wsparcia bezpośredniego oraz płatności do gruntów z programu rozwoju obszarów wiejskich ponad 10 miliardów złotych. Wielu rolników ubiegało się także o nadzwyczajną pomoc suszową.

- Do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wpłynęło pond 338.000 wniosków o pomoc finansową na kwotę 2 miliardy 197 milionów złotych - informuje Bożena Polak z ARiMR.

Dotychczas, z tytułu pomocy suszowej, Agencja Restrukturyzacji wypłaciła ponad miliard złotych dla blisko 200 tysięcy gospodarstw. Część wniosków będzie mogła zostać rozpatrzona jednak dopiero na początku przyszłego roku.

Najważniejsze jednak, że wszyscy rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc suszową i spełnią warunki, takie wsparcie otrzymają.

- Kwota wnioskowana jest większa, niż było zaplanowane, dlatego realizując zobowiązanie premiera Morawieckiego i rządu, rząd podjął decyzję o zwiększeniu tych środków i wszyscy, którzy te wnioski swoje złożyli, w takiej wysokości w jakiej wnioskowali i została uznana, wszyscy dostaną pieniądze - mówi Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

Polska przeznaczyła z budżetu państwa na pomoc suszową jedną z najwyższych kwot w Europie.

Źródło: na podstawie: Agrobiznes TVP

Powrót do aktualności