Źródło: 123RF Zdjęcie Seryjne

Spokojny początek tygodnia

grupa tuczników w chlwie
123RF Zdjęcie Seryjne

Na tym rynku jeszcze bardziej niż prawo popytu i podaży trendy wyznacza giełda niemiecka. A tam w poniedziałek obowiązywała najwyższa cena w tym roku – 1,72 EUR.

 

Ceny tuczników w zł/kg:

S 6,65-7,10

E 6,35-6,95

U 5,85-6,60

R 5,25-6,20

O 4,55-5,60

P 4,35-5,00

Źródło: Agrobiznes TVP