Ceny zbóż, notowania, aktualności

Dobre prognozy zbiorów zbóż w przyszłym sezonie według USDA

Dobre prognozy zbiorów zbóż w przyszłym sezonie według USDA

kombajn zierający zboże z pola
123RF Zdjęcie Seryjne

Zwiększy się zarówno globalna produkcja pszenicy - o 0,5% do 730,83 mln t, jak i zbóż paszowych - o 0,3% do 1 303 mln t.

Skorygowano w górę prognozy dla kluczowych producentów pszenicy: USA (o 3,9% do 56,53 mln t), UE (o 0,6% do 157,5 mln t) i Rosji (o 1,6% do 64 mln t). Prognozowane zbiory w Argentynie (14,5 mln t), Australii (25 mln t), Kanadzie (28,5 mln t), Kazachstanie (13 mln t) i na Ukrainie (24 mln t) pozostawiono bez zmian.

Przewidywane zapasy pszenicy na koniec następnego sezonu mają wzrosnąć do 257,84 mln t.

Zbiory kukurydzy w ujęciu globalnym prognozowane są na 1 011,77 mln t. Produkcja kukurydzy w USA nie została zmieniona (366,54 mln t) - podobnie w Argentynie (34 mln t), Brazylii (82 mln t) oraz na Ukrainie (26 mln t). Zapasy końcowe kukurydzy ulegną zmniejszeniu z 206,45 mln t na koniec tego sezonu do 205,12 mln t na koniec przyszłego. Nadal jest to dość wysoki poziom światowych rezerw kukurydzy.

Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem USDA

Powrót do aktualności