Ceny zbóż, notowania, aktualności

USDA – zapasy końcowe zbóż

USDA – zapasy końcowe zbóż

silos ze zbożem
123RF Zdjęcie Seryjne

Na korektę miało wpływ podniesienie szacunków światowej produkcji zbóż - z 2 467,46 mln t do 2 469,55 mln t, a także obniżenie prognozowanego zużycia - z 2 460,67 mln t do 2 456,23 mln t. Końcowe zapasy pszenicy oceniono na 238,9 mln t wobec 232 mln t we wcześniejszym raporcie. Na rewizję wpłynęło obniżenie prognozy globalnej konsumpcji - z 716 mln t do 711,4 mln t. Podwyższono także prognozę zapasów końcowych zbóż paszowych - z 244,79 mln t do 245,18 mln t.

Przewidywaną produkcję zbóż paszowych zwiększono z 1 261,95 mln t do 1 264,28 mln t. W ten sposób z nadwyżką zrekompensowano podwyższone zużycie tych zbóż - z 1 260,26 mln t do 1 261,14 mln t.


Źródło: FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł

Powrót do aktualności