Ceny zbóż, notowania, aktualności

FAO: Niskie światowe ceny oleistych

FAO: Niskie światowe ceny oleistych

pole rzepaku
123RF Zdjęcie Seryjne

Wg FAO, w bieżącym sezonie 2014/15 nastąpiła dalsza poprawa relacji podażowo-popytowych na światowym rynku oleistych.  Zwłaszcza w przypadku soi, której zbiory zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Ameryce Południowej były/są bardzo wysokie, bilans jest wyraźnie nadwyżkowy.

Dane FAO wskazują, że w kwietniu br. wskaźniki  światowych cen nasion oleistych i olejów były o 24% niższe niż przed rokiem. Oznacza to, że obecnie ich wartość jest najniższa od 5 lat. W przypadku śrut, w kwietniu br. wskaźniki ich cen były o 32% niższe niż przed rokiem i zarazem najniższe od 6 lat.

Warto dodać, że przyczyną obserwowanych obecnie niskich cen śrut jest  również duża podaż zbóż paszowych na świecie. Z kolei w kierunku spadku cen olejów/tłuszczów oddziaływała obniżka cen ropy naftowej, która spowodowała spadek popytu na biopaliwa produkowane z olejów roślinnych (zwłaszcza palmowego).

Wg ekspertów FAO, w kolejnych miesiącach presję na dalsze spadki cen może wywierać duża podaż soi oraz wysokie zasiewy soi pod tegoroczne zbiory w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Portal Spożywczy za: BGŻ

Powrót do aktualności