Ceny zbóż, notowania, aktualności

Produkcja kurcząt brojlerów dynamicznie rośnie

Produkcja kurcząt brojlerów dynamicznie rośnie

kurczaki brojlery
123RF Zdjęcie Seryjne

Tak znaczny wzrost surowca zaostrzył konkurencję na rynku i tym samym wywarł presję na obniżenie cen. Warto zaznaczyć, że przy 5-6 tygodniowym okresie tuczu, żywiec ten znajdzie się na rynku w okresie od końca kwietnia do maja br.

Tak jak się można było spodziewać ze względu na większy wolumen produkcji, na rynku obserwujemy obecnie obniżki cen. Jak wynika z danych MRiRW w okresie trzech tygodni (13.04-3.05.2015) ceny żywca  kurcząt brojlerów spadły o 7 proc. do 3,27 zł/kg. W skali roku płaci się obecnie 12 proc. mniej za kg żywca. Co więcej, obecnie obserwowane spadki cen są głębsze niż obserwowane w tym samym okresie w ostatnich 5 latach, kiedy to ceny żywca obniżały się przeciętnie o 0,05 zł/kg, wobec 0,26 zł/kg obecnie.

Eksperci BGŻ oceniają, że w kolejnych tygodniach ceny mogą pozostać na niskim poziomie. Kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen będzie miała wspomniana powyżej liczba wstawień oraz ceny wieprzowiny, które również pozostają na niskim poziomie. Dużą rolę odgrywa też sprzedaż na rynek zagraniczny, gdzie w okresie pierwszych dwóch miesięcy wysłano 120 tys. t nieprzetworzonego mięsa drobiowego, tj. 15 proc. więcej niż przed rokiem. Jeśli tak wysoka dynamika w eksporcie utrzyma się w kolejnych miesiącach br. może to nieznacznie pobudzić wzrost cen żywca.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności