Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE: Spadają ceny wieprzowiny

UE: Spadają ceny wieprzowiny

trzy tuczniki
123RF Zdjęcie Seryjne

Większa podaż na rynku wewnętrznym wspólnoty, przy braku możliwości przedania towaru za granicę zaczęła odbijać się negatywnie na poziomie cen rynkowych w krajach UE. W czerwcu br. średnia cena wieprzowiny we Wspólnocie była to 7,1 % niższa niż przed rokiem. Okazuje się jednak, że w porównaniu ze średnią ceną z ostatnich pięciu lat dla tego miesiąca) przewyższała ją o 3,4%.

W czerwcu br. największą miesięczną dynamikę spadku cen wśród krajów UE zanotowano w Holandii (-7,0%), Belgii (-5,1%), Niemczech (-4,8%),

Luksemburgu (-4,6%), Danii (-3,0%), Polsce (-2,8%), Austrii (-2,2%) oraz na Węgrzech (-2,1%). W Polsce średnia cena reprezentatywna wieprzowiny w czerwcu br. spadła do poziomu 167,61 EUR/100 kg, tj. była nieznacznie tylko niższa od średniej ceny dla całej Wspólnoty. W omawianym okresie cena reprezentatywna wieprzowiny wzrosła w Grecji (+4,3%), Rumunii (+3,4%), Portugalii (+1,9%), Estonii (+1,9%), Hiszpanii (+1,6%), na Słowacji (+1,4%), we Francji (+1,3%), w Szwecji (+1,0%) oraz w Czechach (+1,0%). Cena reprezentatywna wieprzowiny na Malcie oraz na Cyprze pozostała na niezmienionym poziomie.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA (na podstawie danych Komisji Europejskiej)

Powrót do aktualności