Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wahania cen na rynku indyków

Wahania cen na rynku indyków

hodowla indyków
123RF Zdjęcie Seryjne

Warto zaznaczyć, że ceny pasz, główny komponent kosztów produkcji, były w czerwcu o 7 proc. (117 zł/t) niższe w ujęciu rocznym, co miało wpływ na poprawę opłacalność produkcji indyków. Za kilogram żywca w czerwcu br. można było nabyć ok. 4,10 kg paszy. Dla porównania rok temu w analizowanym okresie relacja ta była na poziomie 3,79.

Poprawa wyników finansowych zachęciła zapewne producentów do zwiększenia wolumenu produkcji. Dane GUS dot. wstawień piskląt za maj wskazują na 29-procentowy wzrost w skali roku. Również w czerwcu wstawienia były o 22 proc. większe (o 0,51 mln szt. więcej) i osiągnęły poziom 2,76 mln szt.

Przy cyklu tuczu który trwa przeciętnie dla indyczek ok. 3,5 miesiąca i indorów do 5 miesięcy, zwierzęta te powinny trafić na rynek od sierpnia do października. Można się zatem spodziewać, że tak duży wolumen żywca na rynku będzie hamować sezonowe wzrosty cen. Co więcej, obserwowane spadki cen pasz mogą dodatkowo wywierać presję na obniżenie się cen żywca.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności