Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: Do czerwca ceny skupu trzody i bydła powinny być stabilne

ARR: Do czerwca ceny skupu trzody i bydła powinny być stabilne

tuczniki w chlewie
123RF Zdjęcie Seryjne

Na wysokość krajowych cen skupu żywca wieprzowego będą miały wpływ przede wszystkim ceny wieprzowiny w UE oraz kurs złotego wobec euro. Według KE w 2014 r. podaż wieprzowiny w UE może być o około 1 proc. większa niż w 2013 r., a to może spowodować spadek unijnych cen wieprzowiny.

W marcu br. w Polsce ceny skupu trzody chlewnej mogą być zbliżone do notowanych przed rokiem, a w czerwcu mogą być nieco niższe niż rok wcześniej.

Według GUS, w grudniu 2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano przeciętnie po 5,28 zł/kg, o 11 proc. taniej niż we wrześniu 2013 r. i o 1,5 proc. taniej niż w grudniu 2012 r. W pierwszej dekadzie stycznia 2014 r. odnotowano dalszy spadek cen skupu trzody chlewnej.

Cena żywca Polsce w przeliczeniu kształtowała się na poziomie 158,07 euro za 100 kg. Była ona wyższa od średnich cen m.in. w Holandii, Belgii, Danii, Niemczech i we Francji, ale niższa niż np. na Węgrzech.

Zdaniem ekspertów w 2014 r. przewidywany wzrost światowej i unijnej produkcji wołowiny będzie wywierał presję na spadek cen tego mięsa na rynku unijnym. Ponieważ produkcja tego mięsa w naszym kraju ukierunkowana jest na eksport, spadek cen na rynkach zagranicznych będzie miał wpływ na poziom cen w kraju.

Ze względu na niski spożycie wołowiny na krajowym rynku, ceny skupu bydła w Polsce w pierwszej połowie 2014 r. mogą kształtować się na poziomie o 5-7 proc. niższym niż w analogicznych miesiącach 2013 r.

W grudniu 2013 r. (dane GUS) bydło ogółem (bez cieląt) skupowano średnio po 6,10 zł/kg, a młode bydło po 6,32 zł/kg, tj. o 7-8 proc. taniej niż w grudniu 2012 r. r. W pierwszej połowie stycznia 2014 r. obserwowany był dalszy spadek cen zakupu bydła.

W Polsce cena wołowiny w przeliczeniu na walutę unijną wyniosła 307,52 euro za 100 kg, o 10 proc. mniej niż rok wcześniej, a w Niemczech - 382,14 euro/100 kg, o 8 proc. mniej niż przed rokiem.

Ocenia się, że w całym 2013 r. wolumen eksportu mięsa wołowego i cielęcego może być również o 2 proc. większy niż w 2012 r. i wynieść około 340 tys. ton. Kilkuprocentowy wzrost eksportu wołowiny i cielęciny przewidywany jest także w pierwszej połowie 2014 r.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności