Ceny zbóż, notowania, aktualności

Od zbiorów ceny pszenicy wzrosły o 100 zł/t

Od zbiorów ceny pszenicy wzrosły o 100 zł/t

ziarna zbóż
123RF Zdjęcie Seryjne

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w pierwszym tygodniu grudnia (2-8.12) przeciętna cena, którą płaciły młyny za zakupywaną pszenicę wyniosła 769 zł/t. W ciągu miesiąca cena ta wzrosła o 21 zł/t. Jest ona także o 101 zł/t wyższa niż najniższa cena zanotowana w momencie tegorocznych zbiorów - wg danych MRiRW w drugim tygodniu sierpnia (12-18.08) za tonę pszenicy konsumpcyjnej wraz z dostawą zakłady płaciły przeciętnie 668 zł. Wówczas zwracaliśmy uwagę, że ten spadek cen jest zbyt głęboki, wynika z nadmiernych emocji panujących na rynku i nie jest uzasadniony przez czynniki fundamentalne (np. artykuł z 6.08.2013 r.). Wkrótce potem ceny zaczęły rosnąć bardziej niż zazwyczaj w tym okresie roku.

Ceny pszenicy zanotowały w ostatnich czterech miesiącach dosyć duży wzrost. Jednak jak wyglądają one na tle cen z poprzednich lat? Otóż, bieżąca cena jest znacznie niższa niż w tym samym okresie przed rokiem lecz jednocześnie wyższa niż przeciętnie w porównywalnym tygodniu w pięciu poprzednich latach 2008-2012.

Rok temu, w pierwszym tygodniu grudnia 2012 r. cena pszenicy osiągnęła nowy (wówczas) rekord wysokości 1032 zł/t. Obecna cena jest od tej bardzo wysokiej ceny o 26 proc. niższa. To duży spadek, ale nie możemy zapominać, że cena sprzed roku jest bardzo bliska najwyższej cenie w historii notowań MRiRW (1051 zł/t w ostatnim tygodniu stycznia 2013 r.).

Jeśli obliczymy średnią cenę od początku sezonu do pierwszego tygodnia grudnia, to jest ona w bieżącym roku o 23 proc. niższa niż przeciętna cena w całym sezonie 2012/13. Porównywalne ceny średnio dla UE są o 21 proc. niższe, czyli spadek był nieco mniejszy niż w Polsce. Z kolei w krajach nie mających dostępu do morza, położonych na południe od nas (Czechy, Słowacja, Węgry) spadki cen były większe i wynosiły 27-31 proc.

Jeśli porównamy obecną cenę z przeciętną ceną w pierwszym tygodniu grudnia w latach 2008-12 (717 zł/t), okaże się, że jest ona o 7 proc. wyższa. Warto jednak zauważyć, że cena w grudniu w latach 2008 i 2009 była znacznie niższa niż dziś (prawie o 40 proc.) i wynosiła odpowiednio 478 i 477 zł/t. Z kolei w latach 2010 i 2011 cena była trochę wyższa - odpowiednio o 5 i 3 proc.

Podsumowując, można powiedzieć, że ceny pszenicy są obecnie w miarę wysokie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że towarzyszą wysokim zbiorom zarówno w kraju, jak i w UE oraz w Rosji i na Ukrainie.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności