Ceny zbóż, notowania, aktualności

Poprawa bilansu zbóż na świecie

Poprawa bilansu zbóż na świecie

zboże w dłoniach
123RF Zdjęcie Seryjne

Praktycznie nieprzerwanie od połowy br. podwyższane są kolejne prognoz zbiorów zbóż na świecie. Jak dotychczas we wszystkich miesiącach drugiej połowy roku poza październikiem, główne ośrodki analityczne działające w ramach renomowanych organizacji (FAO, Międzynarodowa Rada Zbożowa, Amerykański Departament Rolnictwa) sukcesywnie zwiększają swoje prognozy.

W ostatnim tygodniu listopada Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła swoją prognozę zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 o 0,3 proc. (5 mln t) do 1946 mln t (bez ryżu). Z kolei w czwartek 5.12 FAO opublikowała swoją najnowszą prognozę szacującą zbiory zbóż ogółem w 2013 r. na poziomie 2500 mln t, tj. o 2 mln t więcej niż prognozowano na początku listopada. Taka ilość zboża byłaby aż o 8,4 proc. wyższa niż zebrana w 2012 r. i oznaczałaby nowy rekord; o 6,2 proc. przewyższając produkcję z roku 2011. Zwiększenie prognoz wobec poprzedniego miesiąca wynikało z doniesień ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji dotyczących pomyślnego przebiegu zbiorów kukurydzy.

Biorąc pod uwagę prognozy dla trzech głównych grup zbóż analizowanych przez FAO, widzimy, że produkcja pszenicy ma wzrosnąć wobec poprzedniego roku o 7,8 proc. do 711 mln t, zbóż paszowych o 12,0 proc. do 1295 mln t, a ryżu zaledwie o 1,0 proc. do 494 mln t.

Wg FAO bardzo wczesne doniesienia wskazują na nieco większy areał obsiany dotychczas pszenicą pod zbiory w 2014 r. u głównych producentów na półkuli północnej. Ocenia się, że zasiewy były większe w UE, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach, natomiast mniejsze w Rosji i na Ukrainie. Oczywiście duża część pszenicy pod przyszłoroczne zbiory zostanie dopiero zasiana.

Z drugiej strony FAO obniżyła prognozy zużycia zbóż. Jest to ruch, który przewidywaliśmy. Ma ono według najnowszej prognozy w sezonie 2013/14 wynieść 2413 mln t, tj. 5 mln t mniej niż prognozowano w listopadzie. Jest to jednak nadal o 3,9 proc. więcej niż w sezonie 2012/13.

Jednoczesne podniesienie prognozy produkcji zbóż (w roku 2013) i obniżenie prognozy zużycia (w sezonie 2013/14) spowodowało znaczne podwyższenie wskaźnika zapasów końcowych do zużycia. Wg FAO wyniesie on na koniec sezonu 2013/14 dla wszystkich zbóż 23,5 proc., w porównaniu ze wskaźnikiem 23,0 proc. prognozowanym w listopadzie i 20,9 proc. szacowanym na koniec sezonu 2012/13. Naszym zdaniem najnowsza prognoza FAO przemawia za niewielkimi obniżkami cen zbóż na świecie wobec cen notowanych w pierwszych dniach grudnia br. Jest ona niemniej tylko jednym z wielu czynników wpływających na ostateczny poziom cen.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności