Ceny zbóż, notowania, aktualności

Eksport zbóż wzrósł o 18 proc., dodatnie saldo zwiększyło się o 9 proc.

Eksport zbóż wzrósł o 18 proc., dodatnie saldo zwiększyło się o 9 proc.

przerzucanie ziarna zboża na ciężarówkę
123RF Zdjęcie Seryjne

W okresie lipiec-wrzesień, więcej niż przed rokiem wyeksportowano również produktów pierwotnego przetwórstwa (o 36 proc.) oraz produktów wysoko przetworzonych (o 10 proc.).

- Przewiduje się jednak, że w bieżącym sezonie, ze względu na większe zbiory w UE, eksport ziarna z Polski ulegnie zmniejszeniu, ale jego poziom nadal będzie znaczący, z uwagi na niższe ceny niż w krajach eksporterskich Europy Zachodniej - szacują przedstawiciele biura analiz i programowania ARR.

Na początku sezonu 2013/2014 zwiększył się również import ziarna zbóż do Polski. W okresie trzech pierwszych miesięcy sezonu do kraju przywieziono 252 tys. ton ziarna zbóż, o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Import dotyczył pszenicy (73 proc. całego importu ziarna) oraz jęczmienia (13 proc.).

Import produktów pierwotnego przetwórstwa był o 28 proc. mniejszy niż rok wcześniej, a produktów wysoko przetworzonych o 15 proc. większy.

Wartościowe saldo handlu zbożami i przetworami zbożowymi w okresie lipiec -wrzesień sezonu 2013/2014 było dodatnie i wyniosło 312 mln EUR wobec 285 mln EUR w tym samym okresie sezonu 2012/2013.

Analitycy ARR prognozują, że krajowe zapotrzebowanie na zboża w sezonie 2013/2014 ukształtuje się na poziomie 26,8 mln ton, nieznacznie (o 0,6 proc.) niższym niż w poprzednim sezonie. Tradycyjnie, największą pozycją po stronie rozchodów jest zużycie zboża na cele paszowe, które może wynieść około 16 mln ton (spadek o 2 proc. w odniesieniu do poprzedniego sezonu). Wykorzystanie ziarna na cele konsumpcyjne utrzyma się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku (5,2 mln ton). W niewielkim stopniu wzrośnie prawdopodobnie wykorzystanie zbóż w krajowym przemyśle (do 2,7 mln ton).

Źródło: Portal Spożywczy za: ARR

Powrót do aktualności