Ceny zbóż, notowania, aktualności

W I kw. 2014 r. ceny mięs będą stabilne

W I kw. 2014 r. ceny mięs będą stabilne

zakład mięsny
123RF Zdjęcie Seryjne

Analitycy ARR przewidują, że kilogram żywca wieprzowego w grudniu 2013 r. będzie kosztował 5,50-5,80 zł, zaś w marcu 2014 r. 5,50-5,90 zł.

"Ocenia się, że w związku z konkurencją tańszego mięsa kurcząt i pogorszeniem sytuacji dochodowej ludności, spożycie wieprzowiny w 2013 r. może być mniejsze niż w 2012 r. o ponad 3 kg na mieszkańca" - napisano.

"Ze względu na mniejszą krajową produkcję żywca wieprzowego analitycy ARR przewidują, że w 2013 r. import wieprzowiny do Polski wyniesie około 790 tys. ton, tj. o 5 proc. więcej niż w 2012 r. Eksport wieprzowiny może wzrosnąć o 10 proc., do około 650 tys. ton" - dodano.

"Popyt importowy ze strony krajów UE będzie sprzyjał utrzymywaniu się wysokich cen skupu bydła w Polsce, a jednocześnie rosnąca konkurencja na rynku unijnym ze strony dostawców wołowiny z krajów trzecich będzie hamowała ich wzrost. Z uwagi na zorientowanie polskiej produkcji wołowiny głównie na eksport, ceny skupu bydła w dużej mierze będą zależne od kursu złotego względem euro" - napisano.

Analitycy ARR przewidują, że kilogram bydła ogółem w grudniu 2013 r. będzie kosztował 6,10-6,40 zł, zaś w marcu 2014 r. 6,10-6,50 zł.

Z raportu wynika, że spożycie mięsa wołowego w 2013 r. może ukształtować się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

"Ocenia się, że w całym 2013 r. eksport asortymentu wołowego i cielęcego, podobnie jak w 2012 r., może ukształtować się na poziomie 330 tys. ton. (...) Szacuje się, że w całym 2013 r. przywóz wołowiny i cielęciny wyniesie około 26 tys. ton i będzie o 13 proc. większy niż w poprzednim roku" - napisano.

"Ocenia się, że do końca 2013 r., pomimo sezonowego spadku, ceny kurcząt brojlerów będą nadal wyższe niż w analogicznych miesiącach 2012 r. W pierwszym kwartale 2014 r. ceny skupu kurcząt brojlerów prawdopodobnie będą kształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w analogicznym okresie 2013 r." - napisano

Analitycy ARR przewidują, że kilogram kurcząt brojlerów w grudniu 2013 r. będzie kosztował 3,90-4,10 zł, zaś w marcu 2014 r. 3,90-4,20 zł.

"(...) przewiduje się, że w 2013 r. utrzyma się tendencja do zastępowania mięsa czerwonego tańszym mięsem drobiowym. Jednak mniejszy popyt na żywność wynikający z trudnych warunków ekonomicznych spowoduje, że wzrost konsumpcji drobiu będzie mniejszy niż w 2012 r. Zgodnie z prognozą IERiGŻPIB konsumpcja drobiu w 2013 r. wyniesie 27 kg na mieszkańca, o 3 proc. więcej niż w 2012 r." - napisano.

"Ocenia się, że w całym 2013 r. eksport asortymentu drobiowego może przekroczyć poziom 700 tys. ton i w porównaniu z 2012 r. będzie o 10 proc. większy (w 2012 r. eksport wzrósł o ponad 20 proc.). (...) Od lipca notuje się spadek importu drobiu, w związku z tym ocenia się, że w całym 2013 r. import mięsa, przetworów i żywca drobiowego (w ekwiwalencie mięsa) będzie o 7 proc. większy niż w 2012 r. i wyniesie około 90 tys. ton" - dodano.

Źródło: Portal Spożywczy za: PAP

Powrót do aktualności