Ceny zbóż, notowania, aktualności

Pszenica bardzo droga w stosunku do kukurydzy

Pszenica bardzo droga w stosunku do kukurydzy

pszenica przed silosem
123RF Zdjęcie Seryjne

W lipcu notowano w Polsce wyjątkowo szybki spadek cen zbóż podstawowych. W drugim tygodniu sierpnia cena pszenicy konsumpcyjnej podawana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosiła 668 zł/t i była o 28 proc. niższa niż przeciętna cena w czerwcu na poziomie ponad 920 zł/t. Minimalnie wolniej taniała pszenica paszowa - spadek ceny a analizowanym okresie wyniósł 27 proc. z 909 do 666 zł/t. Szybciej taniały żyto i pszenżyto, których zbiory były znacznie wyższe niż przed rokiem. Żyto konsumpcyjne straciło w tym okresie 31 proc. wartości a pszenżyto 32 proc. Znacznie wolniejszy był za to spadek cen jęczmienia, którego zbiory w br. okazały się niższe niż w roku ubiegłym. Jęczmień paszowy potaniał wówczas o 16 proc. W ujęciu bezwzględnym spadki cen powyższych zbóż wyniosły w omawianym okresie 170-270 zł/t.

Jednak od połowy sierpnia ceny powyższych zbóż stopniowo rosną. Cena pszenicy zakupywanej przez młyny wzrosła o ponad 70 zł/t do 739 zł/t. Pszenica zakupywana przez zakłady paszowe podrożała o 86 zł/t do 752 zł/t. Żyto, pszenżyto i jęczmień podrożały o 50-80 zł/t. Można powiedzieć, że ceny zbóż odrobiły część wcześniejszych spadków, jednak nadal są znacznie niższe niż w czerwcu br. Są one również znacznie, bo o 14-29 proc. mniejsze niż w tym samym okresie przed rokiem. Jedynie jęczmień konsumpcyjny potaniał w skali roku w mniejszym stopniu - spadek ceny wyniósł 4 proc.

Odmiennie kształtują się za to ceny kukurydzy. O ile w lipcu kukurydza potaniała stosunkowo niewiele, o tyle spadki jej cen najgłębsze były we wrześniu, kiedy inne zboża już drożały. W połowie sierpnia kukurydza była jedynie o 6 proc. tańsza niż przeciętnie w czerwcu. Stosunkowo wysokie ceny, przekraczające 800 zł/t, utrzymywały się aż do początku września. W ostatnim tygodniu września za tonę ziarna suchego zakłady płaciły już tylko 736 zł. W październiku kukurydza nadal tanieje pod presją trwających zbiorów. W trzecim tygodniu (14-20.10) przeciętna cena wyniosła 640 zł/t.

Obecnie na krajowym rynku zbóż mamy do czynienia z interesującą sytuacją. Od wielu tygodni ceny pszenicy paszowej i kukurydzy podążają w przeciwnych kierunkach. Taka sytuacja występuje dosyć często w momencie zbiorów kukurydzy, kiedy duża podaż tego zboża powoduje spadek jego cen, a ceny pszenicy są stabilne bądź rosną. Jednak w br. zmiana relacji cen jest wyjątkowo szybka i głęboka. W trzecim tygodniu października pszenica była o 17,4 proc. droższa niż kukurydza. Odkąd MRiRW zbiera dane o cenach tygodniowych, tylko raz (w październiku 2011 r.) zdarzyło się aby różnica pomiędzy cenami tych dwóch zbóż była aż tak duża. W tym momencie rodzi się naturalne pytanie, czy to rosnące ceny innych zbóż pociągną za sobą wzrost cen kukurydzy, czy może spadek cen kukurydzy powstrzyma wzrost cen pszenicy.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności