Ceny zbóż, notowania, aktualności

Copa-Cogeca: Kanada uzyskała większy dostęp do unijnego rynku dla swojej wołowiny i wieprzowiny

Copa-Cogeca: Kanada uzyskała większy dostęp do unijnego rynku dla swojej wołowiny i wieprzowiny

czerwone mięso
123RF Zdjęcie Seryjne

Wyjaśniając stanowisko w sprawie umowy p. Albert Jan Maat, Przewodniczący Copa, powiedział: „W niektórych dziedzinach osiągnięto postępy , np. w kwestii uznawania unijnych norm jakości i produkcji, takich jak oznaczenia geograficzne. Jest to znaczący krok naprzód. Kanada to pierwszy ważny partner handlowy , który uznał, pomimo pewnych niedociągnięć, zasady naszego systemu oznaczeń geograficznych. Unikanie stosowanie stymulatorów wzrostu to kolejny pozytywny aspekt. Nalegam, aby eurodeputowani i ministrowie UE zagwarantowali włączenie tej kwestii do ostatecznej wersji porozumienia oraz zapewnili poszanowanie unijnych norm. Jest to bardzo ważne dla europejskiego sektora wieprzowiny , który znalazł się ostatnio w trudnej sytuacji w związku z wysokimi kosztami pasz oraz wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych norm dobrostanu zwierząt. Cieszą mnie również postępy poczynione w sektorze mleka w porównaniu z początkowy mi dyskusjami dot. zwiększenia dostępu do rynku dla europejskich serów eksportowanych do Kanady. . Niemniej jednak, porozumienie podpisane przez przewodniczącego Komisji Europejskiej i premiera Kanady w odniesieniu do sektora wieprzowiny i wołowiny zdecydowanie wykracza poza to, co przewidziano podczas trwającej obecnie rundy negocjacji na temat liberalizacji handlu na świecie. Musimy dopilnować, aby nie doszło do zakłóceń na rynku mięsa".

P. Christian P

Źródło: RW., portalspożywczy.pl

Powrót do aktualności