Ceny zbóż, notowania, aktualności

Wątpliwości wokół raportu USDA dotyczącego bilansu zbóż

Wątpliwości wokół raportu USDA dotyczącego bilansu zbóż

Oznacza to poziom zapasów o 12,7 proc. mniejszy w porównaniu z poprzednim sezonem. Szacunek zbiorów pszenicy w skali świata został nieznacznie obniżony z 655 mln ton we wcześniejszym raporcie do 654,3 mln ton.

Niektóre szacunki USDA wzbudzają jednak powątpienie wśród analityków i obserwatorów rynku. Chodzi np. m.in. o szacunek zbiorów pszenicy w Argentynie. Krajowe źródła wskazują na zbiory o około 500 tys. ton niższe od tych prezentowanych przez USDA w wysokości 11 mln ton.

Z niedowierzaniem spotkała się także ocena argentyńskiego eksportu pszenicy w sezonie 2012/13. Szacunki USDA wskazują na eksport w wysokości 5 mln ton, co oznacza wyższy poziom niż wyznaczone przez argentyński rząd limity sprzedaży.

Amerykański Departament Rolny pozostawił bez zmian również prognozę zbiorów kukurydzy w Chinach - w wysokości 208 mln ton, znacznie powyżej ostatnich krajowych szacunków. Jeśli rzeczywiście chińska produkcja kukurydzy została przeszacowana, to może to oznaczać w rzeczywistości większy import kukurydzy do Chin niż zakłada USDA, co miałoby prawdopodobnie bezpośrednie przełożenie na ceny tego gatunku na rynku światowym.

Zaskoczeniem dla rynku było także podwyższenie, i to znaczne, prognozy zużycia kukurydzy na cele paszowe w USA - z wcześniejszych 105,42 mln ton do 113,04 mln ton, przy jednoczesnym obniżeniu spodziewanego eksportu kukurydzy - z 29,2 mln ton do 24,1 mln ton. Znalazło to odzwierciedlenie w spadku prognozowanych zapasów końcowych kukurydzy - z 16,42 mln ton do 15,3 mln ton.

Ta korekta oznacza także niekorzystne zmiany w światowym bilansie kukurydzy. Zapasy końcowe tego gatunku w skali świata prognozowane są obecnie na 115,99 mln ton wobec 117,61 mln ton w poprzednim raporcie. Światowy bilans kukurydzy staje się więc coraz bardziej napięty, a jakiekolwiek pogorszenie prognoz zbiorów kukurydzy w Ameryce Południowej może go jeszcze dalej pogorszyć.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności