Ceny zbóż, notowania, aktualności

Zmiany cen na rynku mięsa

Zmiany cen na rynku mięsa

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Wspólnoty kształtowała się na poziomie  180 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 172 USD/100 kg (około 134 EUR/100 kg). W listopadzie 2012 r. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku (-6,5 proc.), jak i w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca (-3,0 proc.).

W listopadzie minionego roku średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 389 EUR/100 kg. Była ona o 17 proc. wyższa w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 425 USD/100 kg (około 331 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 3,4 proc., natomiast miesięcznym obniżyła  się o 0,2 proc. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r zwyżkowała o 2,0 proc., natomiast m/m wzrosła o 5,9 proc.

W listopadzie 2012 r. różnica w cenach drobiu w Unii i na rynku światowym wynosiła 21 proc. Średnia cena tego gatunku mięsa we Wspólnocie kształtowała się na poziomie 201 EUR/100 kg, i była o 7,7 proc. wyższa od średniej ceny z listopada 2011 roku, i jednocześnie o 2,6 proc. wyższa od średniej ceny z października minionego roku. Średnia cena drobiu na rynku światowym wynosiła w tym czasie 213 USD/100 kg (około 166 EUR/100 kg). Była ona o 8,3 proc. wyższa od średniej ceny z listopada 2011 roku oraz o 0,8 proc. wyższa od średniej ceny z października minionego roku.

Źródło: Portal Spożywczy za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności