Ceny zbóż, notowania, aktualności

W październiku potaniało mięso

W październiku potaniało mięso

Jak podaje Komisja Europejska, w październiku br. największą dynamikę wzrostu cen w horyzoncie rocznym wśród najważniejszych gatunków mięsa wykazywała wieprzowina, której cena wzrosła o 21,2 proc. Porównując jednak poziom cen miesiąc do miesiąca okazuje się, że cena tego gatunku mięsa obniżyła się w październiku br. w stosunku do września o 0,5 proc., informuje FAMMU/ FAPA.

W omawianym okresie średnia cena wieprzowiny w krajach Unii kształtowała się na poziomie 189 EUR/100 kg. Dla porównania średnia cena tego gatunku mięsa na rynku światowym wynosiła 177 USD/100 kg, (około 136 EUR/100 kg). W październiku br. średnia cena wieprzowiny na rynku światowym zniżkowała w porównaniu ze średnią ceną sprzed roku o 10,0 proc., jednakże w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca wzrosła o 8,1 proc.

W październiku br. średnia cena wołowiny na rynku unijnym osiągnęła poziom 389 EUR/100 kg. Była ona zdecydowanie wyższa (o 26 proc.) w porównaniu ze średnią ceną wołowiny notowaną na rynku światowym 401 USD/100 kg (około 309 EUR/100 kg). W ujęciu rocznym średnia cena wołowiny w Unii wzrosła o 6,1 proc,, natomiast miesięcznym obniżyła się o 0,5 proc. Na rynku światowym średnia cena wołowiny r/r zwyżkowała o 3,9 proc., natomiast m/m wzrosła o 0,9 proc.

Najniższą różnicę w cenach (w porównaniu z wieprzowiną i wołowiną) w Unii i na rynku światowym odnotowano w przypadku drobiu - 25 proc.). W październiku br. średnia cena tego gatunku mięsa we Wspólnocie kształtowała się na poziomie 203 EUR/100 kg i była o 7,1 proc. wyższa od średniej ceny z października 2011 roku i jednocześnie o 0,4 proc niższa od średniej ceny z września 2012 roku. Średnia cena drobiu na rynku światowym wynosiła w tym czasie 211 USD/100 kg (około 163 EUR/100 kg). Była ona o 7,7 proc. wyższa od średniej ceny z października 2011 roku oraz o 0,2 proc. wyższa od średniej ceny z września br.

Źródło: farmer.pl za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności