Ceny zbóż, notowania, aktualności

Na początku 2013 r. pszenica po 930-990 zł/t

Na początku 2013 r. pszenica po 930-990 zł/t

Na naszym rodzimym rynku w pierwszych tygodniach bieżącego sezonu wystąpił niewielki, sezonowy spadek cen większości zbóż, z wyjątkiem, zbieranej później, kukurydzy. Jak będzie dalej?

- Mimo przejściowych wahań, ceny zbóż w kraju mogą być wysokie, ale będą niższe niż w poprzednim sezonie. Średnie ceny pszenicy w końcu IV kwartału 2012 r. mogą wynieść 910-950 zł/t, żyta od 740 do 780 zł/t. Ceny kukurydzy mogą się kształtować w przedziale 780-840 zł/t. W końcu I kwartału 2013 r. pszenica może kosztować 930-990 zł/t, a żyto 760-810 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być do 15 proc. niższe od cen pszenicy - prognozuje IERiGŻ.

IERiGŻ zwiększył krajowe zbiory zbóż z 27,3 do 27,9 mln ton zbóż. Znacznie zmalały zbiory ozimin, ale wzrost zbiorów zbóż jarych, szczególnie kukurydzy, skompensował to z nawiązką.

Krajowe zasoby zbóż w sezonie 2012/13 zwiększyły się o 2,5 proc. do 31 mln t. Wzrosły zasoby większości zbóż, szczególnie paszowych - kukurydzy oraz owsa i mieszanek, a zmalały pszenicy i pszenżyta. Podaż całkowita zbóż zmniejszyła się tylko minimalnie do 32,6 mln t - informuje w raporcie.

Zdaniem analityków, po zbiorach w 2012 r. na światowych rynkach nie było sezonowego spadku cen, co wynikało z niższych zbiorów. Spadek podaży był głębszy niż przewidywana redukcja popytu. Stąd w kolejnych miesiącach bieżącego sezonu, prognozują eksperci, światowe ceny zbóż powinny utrzymywać wysoki poziom.

Źródło: farmer.pl za: IERiGŻ

Powrót do aktualności