Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rosną notowania cen zbóż na rynkach terminowych

Rosną notowania cen zbóż na rynkach terminowych

Wielu analityków ocenia, że wzrosty notowań na giełdach amerykańskich były konsekwencją obniżenia przez USDA prognozowanej wielkości zbiorów kukurydzy w USA na skutek pogorszenia się warunków pogodowych w najważniejszych regionach upraw kukurydzy (stad wyższe wzrosty, aniżeli w przypadku pszenicy). Jednakże w ocenie analityków Rabobanku, opublikowany 29 czerwca br. raport USDA nie zmienia istotnie czynników fundamentalnych i z punktu widzenia kształtowania się notowań cen na giełdzie CBOT, zarówno kukurydzy, jak i pszenicy, jest neutralny.

Ponadto, w naszej ocenie duży wpływ na wzrosty notowań miało zachowanie się inwestorów klasyfikowanych jako ,,non-commercials'', czyli kupujących/sprzedających kontrakty terminowe na dostawę surowców, a nie handlujących nimi na rynku rzeczywistym (kasowym).

Z danych Amerykańskiej Komisji Obrotu Giełdowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC; U.S. Commodity Futures Trading Commission) wynika, że udział inwestorów ,,non-commercials'' w całkowitej liczbie otwartych pozycji w czerwcu br. zarówno w przypadku rynku kukurydzy, jak i pszenicy (giełda CBOT) był wysoki i wynosił ponad 40 proc.

Szczególnie od 12 czerwca wyraźnie było widać, że wśród tej grupy inwestorów rosło zainteresowanie kupnem kontraktów, które narastało z każdym kolejnym dniem. Ocenia się, że wynikało to po części z doniesień o niższych niż pierwotnie oczekiwano zbiorach zbóż w regionie Basenu Morza Czarnego. Szczególnie sytuacja w Rosji budowała nastroje na rynku terminowym.

Notowania na giełdach europejskich zostały pod wpływem giełd amerykańskich. W ubiegłym tygodniu notowania cen pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF z dostawą w lipcu br. wzrosły o blisko 7 proc. do 299 EUR/t.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności