Ceny zbóż, notowania, aktualności

Słaby handel zbożem

Słaby handel zbożem

Na rynku dość duża jest podaż kukurydzy i w mniejszym stopniu pszenicy paszowej. Mało jest natomiast ofert sprzedaży jęczmienia, żyta i pszenżyta. Niewiele jest ofert sprzedaży ziarna z importu.

- W związku z pogorszeniem relacji kursowych, import kukurydzy z Węgier jest obecnie nieopłacalny. Pojawiły się natomiast oferty sprzedaży kukurydzy ukraińskiej w cenach porównywalnych do cen ziarna krajowego - podaje IZP.

W zależności od regionu kraju, ceny pszenicy paszowej kształtowały się w przedziale 920-940 zł/t w centrum kraju do 950-960 zł/t na północy (z dostawą). Z kolei, ceny kukurydzy krajowej dostawą to przedział od 880 zł/t na południu do 950 zł/t na północy kraju. Na południu kraju, kukurydza w magazynie sprzedającego dostępna jest w cenach 850-860 zł/t.

Z powodu małej podaży, bardzo drogie jest ziarno jęczmienia i żyta. Ceny żyta paszowego z dostawą kształtują się w przedziale 840-860 zł/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 860-930 zł/t. Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 850-900 zł/t (wszystkie ceny netto, z dostawą).

Źródło: farmer.pl za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności