Ceny zbóż, notowania, aktualności

Oczekiwany jest wzrost zbiorów w Niemczech w sezonie 2012/2013

Oczekiwany jest wzrost zbiorów w Niemczech w sezonie 2012/2013

Z raportu wynika, że uprawy zbóż w pierwszej połowie lutego br. były wystawione na działanie bardzo niskich temperatur przy niewystarczającej pokrywie śnieżnej w wielu regionach upraw. Ponadto luty był w Niemczech bardzo suchym miesiącem. Poziom opadów był poniżej 50% średniej dla tego miesiąca.

Autorzy raportu oceniają, że straty w przezimowaniu pszenicy ozimej, czyli powierzchnia upraw, która będzie musiała być przesiana, wyniosą od 2 do 10% areału zasiewów w następujących krajach związkowych: Brandenburgia, Meklemburg, Pomerania, Dolnej Saksonia, Saksonia i Saksonia-Anhalt. Łącznie szacuje się, że straty obejmą w Niemczech 80 tys. hektarów. Przewiduje się, że w większości przypadków pszenica ozima zostanie przesiana pszenicą jarą lub kukurydzą (na ziarno lub kiszonkę).

Bazując na dostępnych w połowie marca informacjach autorzy raportu oszacowali, że całkowita powierzchnia upraw pszenicy w Niemczech w sezonie 2012/2013 wyniesie 3,23 mln ha, czyli na ukształtuje się na poziomie nieznacznie niższym niż przed rokiem (3,24 mln ha).

W przypadku jęczmienia ozimego straty w Niemczech przewidywane są w tych samych regionach co w przypadku pszenicy ozimej, na łącznej powierzchni 50 tys. hektarów. Obecnie areał zasiewów jęczmienia ozimego oczekiwany pod zbiory w sezonie 2012/2013 szacowany jest na 1,19 mln ha, wobec 1,21 mln ha w sezonie 2011/2012. Zasiewy jęczmienia jarego prognozowane są na 380 tys. hektarów.

Ponadto, autorzy raportu spodziewają się, że straty w uprawach żyta ozimego wyniosą w Niemczech 25 tys. ha. Całkowita powierzchnia upraw tego zboża szacowana jest obecnie na 640 tys. ha (610 tys. ha w 2011/2012).

Mimo relatywnie dużych start w przezimowaniu zbóż ozimych analitycy Tallage prognozują, że produkcja pszenicy miękkiej w Niemczech w sezonie 2012/2013 wzrośnie w skali roku o 1,8 mln t do 24,8 mln ton. Oczekuje się również większych zbiorów żyta, które przewidywane są na poziomie 3,28 mln t, wobec 2,5 mln ton w sezonie 2011/2012. Z drugiej strony oczekuje się niższej o 70 tys. t produkcji kukurydzy na ziarno na poziomie 4,65 mln ton. Całkowite zbiory w Niemczech w sezonie 2012/2013 prognozowane są na poziome 45,23 mln ton, czyli o 3,31 mln t wyższym niż w sezonie ubiegłym.

Źródło: Portal Spożywczy za: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności