Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rynek światowy – rzepak

Rynek światowy – rzepak

Jednocześnie w opinii ekspertów Rady w trwającym sezonie łącznie wszystkie państwa UE zaimportują z rynku światowego 3,1 mln t nasion rzepaku, czyli znacznie więcej aniżeli w dwóch poprzednich sezonach, gdy wielkość importu wynosiła odpowiednio 2,7 mln t w sezonie 2010/2011 i 2,2 mln t w sezonie 2009/2010 (dane nie uwzględniają wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi). Ponadto, Rada podtrzymuje dotychczasowe swoje prognozy odnośnie wolumenu importu śruty sojowej do UE w bieżącym sezonie, który ma utrzymać się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, czyli 23,6 mln t, podczas gdy w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 oscylował on w granicach 21,5 mln ton. Analizując rynek śruty sojowej warto również zwrócić uwagę na zmiany prognoz w zakresie sytuacji w państwach będących największymi eksporterami tego surowca.

Z analiz Rady wynika, iż w bieżącym sezonie 2011/2012 po raz kolejny Argentyna umocni swoją pozycję lidera osiągając wolumen eksportu na poziomie 30 mln t, w porównaniu z 27 mln t w sezonie poprzednim, niespełna 24 mln t w sezonie 2009/2010 i niewiele ponad 22 mln t w sezonie 2008/2009. W przypadku drugiego największego eksportera, Brazylii, oczekiwane jest utrzymanie potencjału eksportowego na poziomie średniej z ostatniego sezonów 14,7 mln ton. Jednakże w USA sytuacja wygląda odmiennie i w ocenie Rady eksport śruty sojowej może spaść do poziomu z sezonu 2008/2009 tj. ok. 7,8 mln ton.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej

Powrót do aktualności