Ceny zbóż, notowania, aktualności

Prezes KRD: W 2011 r. rentowność w branży drobiarskiej spadnie

Prezes KRD: W 2011 r. rentowność w branży drobiarskiej spadnie

Rajmund Paczkowski, prezes KRD przyznaje, że pierwsze półrocze nie było dla branży drobiarskiej najlepsze.

- Jeśli chodzi o wyniki finansowe firm drobiarskich to pierwsze półrocze 2011 roku zdecydowanie różni się na niekorzyść od analogicznego okresu ubiegłego roku - mówi prezes Paczkowski - Wynika to przede wszystkim z wyższej ceny pasz do tuczu drobiu i produkcji jaj, a tym samym wyższych kosztów produkcji żywca, których to kosztów nie można w bezpośredni sposób przełożyć na ceny dla handlu i konsumentów. W związku z tym przewidujemy zdecydowanie niższą rentowność firm drobiarskich w całym 2011 roku.

Spytany o to, jak obecnie zwiększać udziały w rynku i czy szykują się fuzje, bądź przejęcia, odpowiada:
- Dynamika przyrostu produkcji za sześć miesięcy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi około 103 proc. Również eksport wykazuje dynamikę około 10 proc. Nasuwa się więc wniosek, że rynek krajowy jest zdecydowanie nasycony i dużych efektów nie należy się spodziewać. Natomiast rynki zagraniczne, analizując wskaźniki eksportu, są otwarte na nasze produkty, ze względu na ich wysoką jakość i umiarkowane ceny. Jeśli zaś chodzi o przejęcia i fuzje firm to w obecnej trudnej sytuacji finansowej banki zdecydowanie oszczędniej udzielają kredytów, które są niezbędne przy realizacji tego typu procesów. W branży jest mała ilość firm, które posiadałyby duże środki na sfinansowanie transakcji związanych z przejęciami lub fuzjami. Mimo to minimalna ilość fuzji wystąpiła w pierwszym półroczu.

Rajmund Paczkowski, przyznaje też, że producenci drobiu mocną odczuwają skutki złej pogody. Na "sezon grillowy" trudno w tym roku liczyć.

- Dotychczasowa zła pogoda zdecydowanie wpłynęła na ograniczenie sprzedaży artykułów do grillowania, widać to po realizacji sprzedaży w detalu, jak również w zakładach - dodaje Paczkowski.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności