Ceny zbóż, notowania, aktualności

UE: Zwyżki na giełdach

UE: Zwyżki na giełdach

Do początkowych gwałtownych wzrostów mogły przyczynić się doniesienia o planowanym wprowadzeniu kwot w eksporcie zbóż z Ukrainy oraz gorsze prognozy światowej produkcji zbóż, opublikowane w ostatni piątek przez Amerykański Departament Rolny (USDA).Powrót do zniżek w trakcie tygodnia mógł być z kolei związany ze spowolnieniem eksportu unijnego zboża, na które wpływ miało umacnianie się euro w stosunku do dolara amerykańskiego oraz fala strajków w niektórych francuskich portach. Do spadków z końca tygodnia mogły przyczynić się także październikowe oszacowania wysokości unijnej produkcji pszenicy.

Francuska organizacja Strategie Grains podniosła szacunki tegorocznych zbiorów pszenicy w UE o 700 tysięcy ton do 127,9 mln ton, co odzwierciedla korekty szacowanych plonów w niektórych krajach Wspólnoty (Niemcy, Polska i Wielka Brytania).

W tym tygodniu na paryskiej giełdzie drożała także kukurydza. Notowania tego gatunku w kontrakcie listopadowym umocniły się przez tydzień o 4,5% do 203,5 EUR/tonę. Wzrosty cen kukurydzy wynikają najprawdopodobniej z ogólnej tendencji zwyżkowej tego gatunku na rynku światowym, w dużym stopniu związanej z mocną korektą prognoz zbiorów kukurydzy w USA.

Ten tydzień przyniósł wyraźne zwyżki notowań giełdowych zbóż na giełdzie w Chicago. Kukurydza w kontrakcie grudniowym podrożała aż o 13,8% do 223,3 USD/tonę. Najprawdopodobniej jest to rezultat ostatnich korekt wysokości produkcji kukurydzy w USA i globalnie, które wskazują na znacznie niższą podaż niż we wcześniejszych prognozach.

Notowania pszenicy w kontrakcie grudniowym wzrosły przez tydzień o 6,3% do 257,5 USD/tonę.Ostatnie wzrosty mogły być związane z pogorszeniem prognoz światowej produkcji. Poza tym do zwyżek cen zarówno pszenicy, jak i kukurydzy mógł przyczynić się słabnący dolar, który wpływa korzystnie na amerykański eksport oraz potwierdzona już zapowiedź wprowadzenia kwot w eksporcie zbóż przez Ukrainę.

Źródło: AgroWorld za: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności