Ceny zbóż, notowania, aktualności

Słaby eksport pszenicy z rynku amerykańskiego

Słaby eksport pszenicy z rynku amerykańskiego

W piątek 15/10, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie najbliższym (grudzień 2010) spadła o 2,1 proc. w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 258,82 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliższym (grudzień 2010) spadła o 1,8 proc. do 273,74 USD/t.

W minionym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły. W piątek 15/10, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 214,75 EUR/t i była o 4,0 proc. niższa od ceny sprzed tygodnia. Na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 162,50 funtów/t i była o 2,7 proc. niższa od ceny sprzed tygodnia.

Notowane spowolnienie tempa eksportu unijnego pszenicy w związku z umacnianiem się euro w stosunku do dolara, strajki w niektórych portach we Francji oraz osłabienie cen pszenicy na rynku amerykańskim były głównymi czynnikami, które wywołały zniżki pszenicy także na unijnym rynku.

Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago wzrosły trzeci tydzień z rzędu. Utrzymujący się wysoki eksport soi z rynku amerykańskiego (w znacznej mierze wskutek ciągle wysokiego popytu na soję ze strony Chin), czemu sprzyja słabnący dolar w stosunku do koszyka walut, a także duża aktywność funduszy spekulacyjnych kupujących kontrakty na soję wpłynęły na dalszą zwyżkę jej cen do poziomów nie notowanych od 14 miesięcy.

W miniony piątek 15/10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2010) wyniosła 435,41 USD/t i była o 4,4 proc. wyższa od ceny przed tygodniem.

W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF nieznacznie wzrosły, głównie w wyniku notowanej zwyżki cen soi na giełdzie w Chicago. W piątek 15/10, cena rzepaku (kontrakt listopad 2010) na giełdzie MATIF wyniosła 387,50 EUR/t i była o 0,5 proc. wyższa od ceny sprzed tygodnia.

Źródło: Portal Spożywczy za: Izba Zbożowo-Paszowa

Powrót do aktualności