Ceny zbóż, notowania, aktualności

Plony roślin w krajach UE

Plony roślin w krajach UE

 

Powierzchnia uprawy zbóż zmniejszyła się o 3%. Plony pszenicy są wyższe od średniej pięcioletniej, ale w Niemczech i we Francji, dwu krajach będących największymi producentami tego ziarna, zmniejszyły się one znacznie. Plony jęczmienia w tych krajach są o 4% wyższe niż przed rokiem.

 

Plony roślin w krajach Unii Europejskiej
Wyszczególnienie
2010 
(t z 1 ha)
Zmiana wysokości plonów (%)
2009 r.=100%
Średnia 5-cio letnia=100%
Zboża ogółem
5,1
+0,7
+5,0
Pszenica ogółem 
- zwyczajna 
- twarda
5,3 
5,6 
3,0
+1,5 
1,3 
-3,9
+2,2 
+1,7 
+0,3
Jęczmień
4,4
-0,5
+4,4
Kukurydza (ziarno)
7,22
+5,3
+7,7
Rzepak
3,0
-8,9
-2,4

 

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności