Ceny zbóż, notowania, aktualności

Mniejsze zbiory rzepaku

Mniejsze zbiory rzepaku

Przyczyną spadku zbiorów są mniejsze o 11,7% plony, który obniżyły się do około 2,7 t/ha. Za redukcję plonów odpowiadają niezbyt dobre warunki zimowania dla rzepaku ozimego, niekorzystne warunki pogodowe w czasie kwitnienia oraz przedłużające się zbiory powodowane opadami w III dekadzie lipca oraz w sierpniu.


Przedwynikowe szacunki zbiorów rzepaku w Polsce

2009 2010 Zmiana w %
Powierzchnia uprawy w tys. ha 800 800 0,0
Plony w t/ha 3,08 2,72 - 11,7
Zbiory w tys. ton 2496,8 2088,1 -16,4

źródło: GUS

Źródło: farmer.pl

Powrót do aktualności