Ceny zbóż, notowania, aktualności

Drożeje pszenica konsumpcyjna i kukurydza

Drożeje pszenica konsumpcyjna i kukurydza

Do spadku cen zboża przyczyniło się mniejsze zainteresowanie zakupem zbóż z ubiegłorocznych zapasów, co jest związane z oczekiwaniem na dostawy z nowych zbiorów.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w dniach 12-18 lipca tego roku przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 560 zł/t, tj. o prawie 1 proc. wyższym niż tydzień wcześniej. Ceny tego zboża były o 4,6 proc. wyższe niż przed miesiącem, ale niewiele (o 0,6 proc.) niższe niż przed rokiem.

Po spadku w poprzednim tygodniu kukurydza ponownie podrożała, osiągając poziom notowany przed miesiącem, tj. 598 zł/t. Była to cena o 1,5 proc. wyższa niż tydzień wcześniej, ale o blisko 12 proc. niższa niż przed rokiem. W analizowanym okresie za żyto konsumpcyjne średnio w kraju uzyskiwano 359 zł/t, tj. o ok. 2 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Jednocześnie ziarno to było o 3 proc. droższe niż w porównywalnym okresie ub.r.

Cena jęczmienia paszowego obniżyła się do 410 zł/t, tj. o 0,4 proc. w odniesieniu do poprzedniego tygodnia. Zboże to było o ponad 3 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o prawie 14 proc. droższe niż przed rokiem.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności