Ceny zbóż, notowania, aktualności

Trwają konsultacje publiczne ws. brojlerów

Trwają konsultacje publiczne ws. brojlerów

Opinie na temat 69-stronicowego dokumentu, dostępnego na stronie internetowej EFSA, można przesyłać do dnia 14 kwietnia br. do godz. 12.00. (http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw100330.htm) W sierpniu 2009 r. Komisja Europejska zwróciła się do EFSA z wnioskiem o przedstawienie dwóch opinii naukowych: pierwszej - dotyczącą wpływu selekcji genetycznej na dobrostan i odporność na stres brojlerów w produkcji przemysłowej oraz drugiej - na temat dobrostanu stad rodzicielskich i prarodzicielskich hodowanych dla celów reprodukcyjnych.

W celu opracowania opinii, EFSA zaapelowała do wszystkich zainteresowanych stron z UE (urzędów, organizacji rządowych i pozarządowych, firm produkcyjnych, instytutów naukowych, uczelni wyższych itp.) o przedstawienie najnowszych, dostępnych danych naukowych. Projekt raportu, będący przedmiotem trwających obecnie konsultacji, został przygotowany na podstawie informacji przesłanych do EFSA w październiku 2009 r.

Raport posłuży Komisji Europejskiej do opracowania sprawozdania, które zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 31 grudnia 2010 r. Z poprzedniego raportu EFSA z dn. 21 marca 2000 r. wynika,

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności