Ceny zbóż, notowania, aktualności

IJHARS: Na polskich fermach dobre warunki chowu gęsi

IJHARS: Na polskich fermach dobre warunki chowu gęsi

Nieprawidłowości stwierdzono jednak w dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji gęsi owsianych, tj.: brak informacji o warunkach produkcji gęsi, uchybienia formalne dotyczące braku numeru dokumentu lub podpisu oraz brak dokumentu potwierdzającego ustalony sposób produkcji.

Błędy dotyczące wypełniania dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji gęsi owsianych kształtowały się na podobnym poziomie co w 2008 r. Spadł zaś odsetek nieprawidłowości w zakresie prowadzenia protokołów z ustalenia sposobu produkcji, do 1,2 proc.

Jak podkreśla Inspekcja, kontrole warunków chowu i tuczu gęsi przyczyniają się do poprawy jakości mięsa gęsiego wynikającej z przestrzegania zadeklarowanych warunków produkcji przez zakłady drobiarskie i producentów gęsi. "Tym samym wpływają na większe zaufanie konsumentów w zakresie spełnienia zadeklarowanej jakości mięsa gęsiego przez producentów" - podkreśla IJHARS.

Z wyników kontroli można wnioskować, że nadzór nad warunkami chowu i tuczu gęsi przyczynił się do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie parametrów produkcji gęsi owsianych, tj. warunków chowu i tuczu gęsi.

Źródło: Portal Spożywczy

Powrót do aktualności