Drób z UE droższy niż produkty z Ameryki Południowej i USA

Standardy sanitarno-weterynaryjne obowiązujące producentów wyrobów mięsnych w UE są kosztowne nie tylko w momencie wdrożenia ale również później podczas ich stosowania. – Dzięki nim produkty unijne mają bardzo wysoką jakość, gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom. Ujemną konsekwencją wysokich standardów jest cena – zaznacza Krystyna Szczepkowska. – Unia chroni swoich konsumentów, dlatego stawia coraz wyższe wymagania swoim producentom. Zwłaszcza w zakresie dobrostanu zwierząt i warunków sanitarno-weterynaryjnych – podkreśla.

Z drugiej strony UE udostępnia swój rynek dla wyrobów spoza Unii bez pełnej informacji o warunkach jego produkcji. – W efekcie konsumenci unijni nie są w pełni chronieni a drób produkowany w Unii w tym w Polsce przegrywa cenowo w starciu z drobiem z innych, mniej restrykcyjnych pod względem sanitarno-weterynaryjnych regonów – mówi przedstawicielka Indykpolu. – Problem ten powinien zostać w najbliższym okresie uregulowany – ocenia.

Źródło: Portal Spożywczy