Ceny zbóż, notowania, aktualności

Tureckie zakłady drobiarskie będą eksportować do UE

Tureckie zakłady drobiarskie będą eksportować do UE

Począwszy od 29 marca 2009 roku siedem tureckich firm może wysyłać przetwory z drobiu na wspólnotowy rynek. Zostały one wciągnięte na listę uprawnionych eksporterów po szeregu kontroli przeprowadzonych przez unijnych specjalistów.

We wrześniu 2003 roku przeprowadzono kontrolę w sześciu tureckich ubojniach. W raporcie pokontrolnym stwierdzono, że Turcja może zostać
dopuszczona do listy krajów trzecich uprawnionych do eksportu świeżego mięsa drobiowego do Unii Europejskiej. Na początku 2005 roku kolejna misja badała realizację planu kontroli pozostałości antybiotyków, który został przedstawiony przez ministerstwo rolnictwa i obszarów wiejskich.

W styczniu następnego roku Stały Komitet ds. Łańcucha żywnościowego i Zdrowia Zwierząt wydał decyzję odnośnie mleka i produktów mleczarstwa oraz mięsa drobiowego, stanowiącą, że plan kontroli pozostałości antybiotyków w Turcji został zaakceptowany. Decyzja weszła w życie, ale została zawieszona w związku z epidemią ptasiej grypy w Turcji w październiku 2005 roku.

W kwietniu 2007 roku skontrolowano ubojnie, działy przetwórstwa, laboratoria oraz środki kontroli ptasiej grypy. Raport z misji stwierdzał, że kontrolowane zakłady w większości spełniają unijne normy, a gwarancje tureckiego ministerstwa mogą być wystarczające, aby przezwyciężyć niedostatki.

W związku z decyzją, firmy posiadające 70 proc. udział w tureckim sektorze, mogą wysyłać produkty z mięsa drobiowego poddane działaniu wysokich temperatur (przynajmniej 70

Źródło: FAMMU/FAPA

Powrót do aktualności