ARR: Ceny zbóż spadną, mimo mniejszych zbiorów

Ceny skupu zbóż powinny spaść, mimo słabszych zbiorów szacowanych na poziomie 26 mln ton – wynika z analizy Agencji Rynku Rolnego (ARR).

„Z niektórych regionów kraju dochodzą niepokojące sygnały o niedoborach opadów, którym towarzyszą utrzymujące się dość wysokie temperatury. Susza wystąpiła głównie w rejonie północno-wschodniej Polski. (…) Eksperci obniżyli więc wcześniejsze prognozy i aktualnie szacują, że tegoroczne zbiory zbóż mogą wynieść ok. 26 mln t (łącznie z kukurydzą). Byłby to poziom o 4 proc. niższy niż w poprzednim roku i o 12 proc. niższy niż w rekordowym 2004 r. (29,6 mln t), ale nieco wyższy od średniej z ostatnich 5 lat (25,8 mln t)” – napisano w analizie.

ARR podała, że szacunek ten należy przyjmować z dużą ostrożnością, ponieważ skutki suszy nie są jeszcze znane, a ponadto przebieg warunków pogodowych w końcowej fazie wegetacji zbóż może jeszcze wpłynąć na poziom ich zbiorów.

„Duża niepewność co do poziomu tegorocznych zbiorów powoduje, że prognozowanie cen zbóż w okresie przedżniwnym jest szczególnie trudne i może być obarczone istotnym błędem” – czytamy.

„Przy założeniu zbiorów zbóż w kraju na poziomie ok. 26 mln t, ale przy dobrych zbiorach w UE i na świecie, eksperci oceniają, że w sezonie 2008/2009 ceny zbóż będą kształtowały się poniżej poziomu z analogicznych miesięcy sezonu 2007/2008, ale będą wyższe niż w latach wcześniejszych. W przypadku uzyskania zbiorów większych od założonych, spadek cen zbóż będzie prawdopodobnie większy, ale ze względu na niski stan zapasów utrzymają się one na stosunkowo wysokim poziomie” – napisano w analizie.

Eksperci ARR przewidują wzrost cen wieprzowiny i mięsa wołowego.

„W wyniku przewidywanego spadku podaży wieprzowiny na rynku krajowym i unijnym, ceny skupu będą znacznie wyższe niż przed rokiem” – napisano.

„Spadek podaży wieprzowiny na rynku krajowym i unijnym, przy utrzymującym się deficycie wołowiny w państwach UE-15, może stymulować wzrost popytu na wołowinę i ceny bydła w kraju będą wyższe niż w tym samym okresie 2007 roku” – napisano.

Źródło: PAP