Ceny zbóż, notowania, aktualności

Rzepakowy lobbing

Rzepakowy lobbing
Zdaniem Krajowego Związku Producentów Rzepaku dopłaty energetyczne w Polsce, których celem było zachęcanie producentów rolnych do uprawy rzepaku na cele energetyczne nie spełniły swojej roli. Jak podkreśla KZPR stało się odwrotnie – dopłaty energetyczne były podstawą obniżania ceny skupu rzepaku energetycznego w 2007 r. (o 30 proc.).

Zniechęciło to producentów rzepaku do zwiększania areału jego zasiewów w br. Dlatego też zdaniem działaczy KZPZ należy zwiększyć areał objęty dopłatami energetycznymi w UE tak, by spełniał on cele unijne w sprawie zużycia biopaliw. Ponadto wykorzystać w pełni potencjał surowcowy krajów UE, zanim nastąpi pełna liberalizacja importu surowców do produkcji biokomponentów z krajów trzecich. Należy też podjąć dyskusję nad celem kontynuacji wsparcia upraw energetycznych dopłatami Związku z tym na ostatnie w tym roku spotkaniu w ramach grupy roboczej COPA-COGECA ds. roślin oleistych i białkowych , które poświęcone było dyskusji nt. zasad funkcjonowania systemu dopłat energetycznych w Europie KZPZ zgłosił propozycję zwiększenia areału objętego dopłatami w przyszłym roku.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności