Wzrost cen zbóż nabiera przyspieszenia

Pasze

Wzrostowy trend cenowy zbóż paszowych umacnia się. Zainteresowanie zakupem naszych zbóż wykazują południowi sąsiedzi, Węgrzy, Niemcy, Hiszpanie i Francuzi. W całej Europie w tym roku są słabe zbiory. Sądząc po zainteresowaniu polskim zbożem można się spodziewać w tym sezonie bardzo wysokich cen.

Zboża

Ceny mocno pną sie do góry. Producenci widząc skalę wzrostu w ostatnich dniach, wstrzymują się z podażą. Obecnie na Dolnym Śląsku trudno znaleźć pszenicę poniżej 650 zł/t netto na bazie loco magazyn sprzedającego. Niemcy płacą za pszenicę obecnie w granicach 200–220 euro zł/t z dostawą (w zależności od miejsca dostawy). Niektóre młyny w naszym kraju oferują już cenę 700 zł/t netto z dostawą za pszenicę konsumpcyjną. Młyny zdecydowanie podnoszą ceny zakupu żyta konsumpcyjnego.

Źródło: ROL-PETROL