Ceny zbóż, notowania, aktualności

Protest przeciw importowi mięsa z Brazylii

Protest przeciw importowi mięsa z Brazylii
Na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego 16 lipca miała miejsce dyskusja na temat importu wołowiny z Brazylii do Unii Europejskiej w związku z raportem Irlandzkiego Związku Farmerów powstałego po misji w Brazylii.

W związku z tym spotkaniem Polski Związek Producentów Bydła Mięsnego wystosował protest do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posła Neila Parisha za pośrednictwem wiceprzewodniczącego Komisji Posła Janusza Wojciechowskiego.

 – Zdajemy sobie sprawę, że nadzieje setek tysięcy polskich rolników związane z produkcją żywca wołowego mogą być spełnione tylko przy utrzymaniu podstawowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, m.in. zasady ochrony własnych producentów przed niewłaściwą konkurencją. Właśnie w tym duchu popieramy stanowisko rolniczych i hodowlanych związków Irlandii i Szkocji w sprawie możliwości zwiększania importu wołowiny spoza UE. Zapoznaliśmy się z raportem misji Irlandzkiego Związku Farmerów w sprawie standardów produkcji wołowiny w Brazylii i w pełni popieramy ich obawy oraz wnioski dotyczące niedopuszczalnego braku efektywnych kontroli i standardów w brazylijskim sektorze wołowiny – mówi Jerzy Wierzbicki , prezes zarządu Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego. Stanowisko PZPBM zostało poparte przez COPA–COGECA.

Źródło: Pierwszy Portal Rolny

Powrót do aktualności