Ceny zbóż, notowania, aktualności

Ceny pszenicy będą rosły do 2007 r.

Ceny pszenicy będą rosły do 2007 r.
Izba Zbożowo–Paszowa szacuje, że ceny pszenicy konsumpcyjnej będą rosły do przyszłorocznych zbiorów. W grudniu tego roku będą na poziomie 560–590 zł za tonę, w marcu 2007 r. wyniosą 580–620 zł za tonę, a w czerwcu wzrosną do 600–640 zł za tonę.

Według prezydenta Izby, Bogdana Judzińskiego, ceny zbóż są wyższe niż szacowali eksperci we wcześniejszych prognozach. W połowie listopada pszenica konsumpcyjna w skupie kosztowała od 550 do 600 zł za tonę, zaś za żyto płacono 520–565 zł za tonę. Pszenica paszowa kosztowała zaś 450–515 zł za tonę, a żyto na paszę 400–445 zł za tonę.

Izba szacuje obecnie, że w 2006 r. zbiory zbóż wyniosą 24 mln ton, zaś zbóż podstawowych (bez kukurydzy) 22,8 mln ton. Niższe niż oczekiwano są zbiory kukurydzy (1–1,3 mln ton). W 2005 roku w Polsce uzyskano 27 mln ton zbóż (nie licząc kukurydzy).

Ceny zbóż rosną nie tylko z powodu niższych zbiorów, ale także z powodu większego popytu na zboża paszowe. Według GUS, stan pogłowia świń na koniec tego roku może wynieść nawet 19 mln sztuk. Przeciętny roczny stan pogłowia trzody może zwiększyć się o 0,2– 0,3 mln sztuk niż wcześniej prognozowano; to przekłada się na wzrost zużycia zbóż na cele paszowe.

Dotychczas firmy skupujące zakupiły ok. 790 tys. ton ziarna paszowego, w tym 580 tys. ton pszenicy oraz 130 tys. ton kukurydzy. Branża młynarska skupiła zaś 1,220 mln ton zbóż, w tym ponad 1 mln ton pszenicy. Według danych Izby łączny skup ziarna z krajowych zasobów wyniósł 2,4 mln ton, tj. był o 600 tys. ton niższy niż przed rokiem.

W opinii Judzińskiego, to jak dalej będzie rozwijała się sytuacja na rynku zbóż będzie w dużym stopniu zależeć od otwarcia unijnych rezerw. Do dyspozycji UE pozostaje jeszcze do sprzedaży na przetargach 2,5 mln ton zbóż zgromadzonych w magazynach interwencyjnych w różnych krajach.

Izba wskazuje, że przy aktualnym poziomie cen ziarna w tym roku nie będzie interwencyjnego skupu zbóż, natomiast na rynek wewnętrzny trafi całość ziarna unijnego zgromadzonego w polskich magazynach – tj. ok. 400 tys. ton.

Eksperci zwracają uwagę, że w najbliższym okresie rynek zbóż będzie kształtowany przez niedobór zbóż. Potrzeby w tym zakresie, które oceniane są na ok. 3,5 mln ton, będą zaspakajane poprzez m.in. przez zakup ziarna na wolnym rynku. Istotnym czynnikiem kształtującym ceny będą koszty transportu.

Źródło: PAP

Powrót do aktualności