Ceny zbóż, notowania, aktualności

ARR: prognoza cen pszenicy konsumpcyjnej na grudzień

ARR: prognoza cen pszenicy konsumpcyjnej na grudzień
Przeciętne ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w grudniu 2006 r. będą na poziomie 540–570 zł/t, czyli będą o ok. 40 proc. wyższe niż przed rokiem.

W marcu 2007 r. będą one wynosić 590–620 zł/t – ocenia zespół ekspertów, powołany przez Agencję Rynku Rolnego (ARR).

Przeciętne ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej w grudniu 2005 roku były poziomie 380–400 zł za tonę. Od 1 listopada prowadzony był interwencyjny skup ziarna po cenie 101,3 euro/t.

Według informacji uzyskanych w piątek od ARR, cena żyta w grudniu wyniesie 400–430 zł/t, a w marcu – 430–460 zł/t.

Eksperci zauważają, że w sierpniuábr. średnia cena pszenicy (według GUS) wyniosła 438ázł/t i była o 7,3 proc. wyższa niż w poprzednim miesiącu. Przeciętna cena skupu żyta ukształtowała się na poziomie 360 zł/t i była o 13,5 proc. wyższa niż w lipcu br. W porównaniu z cenami sprzed roku ziarno tych zbóż było droższe odpowiednio o blisko 27 proc. i 38 proc.

Według szacunku GUS z 22 września tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 22,0 mln t i będą o blisko 5 mln t (o 18,4 proc.) mniejsze niż w 2005 r. i o blisko 4,8ámln t (o 17,9 proc.) mniejsze od średniej z lat 2001–2005. Główną przyczyną spadku zbiorów są niższe plony, które oszacowano na poziomie 25,8 dt/ha, tj. o ponad 18 proc. mniej niż przed rokiem z powodu niekorzystnych warunków agrometeorologicznych.

Dane resortu rolnictwa wskazują, że we wrześniu ceny zbóż nadal rosły. W połowie miesiąca (11–17 września) cena pszenicy konsumpcyjnej była o 24 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i wynosiła 549 zł/t. Za żyto konsumpcyjne w tym okresie płacono 475 zł/t, tj. o 34 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W krajach Unii najtańsze zboża są na Węgrzech i Słowacji oraz w Czechach. Według danych Komisji Europejskiej przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej na początku września (w dniach 04–10.09) wynosiła 127 euro/t (504 zł/t). Najtańsza była na Słowacji – 101 euro/t, wobec 136 euro/t w Polsce.

Źródło: Puls Biznesu

Powrót do aktualności