Producenci żywności zobowiązani do samokontroli produkcji

Producenci żywności mają być zobowiązani do prowadzenia stałych wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa produkcji oraz dokumentowania tych czynności. Za niewypełnienie tego obowiązku będą im grozić kary – takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przyjęty we wtorek przez rząd.

Wytwarzanie, obrót i transport żywności to jeden z obszarów regulowany przepisami Unii Europejskiej. Producenci działający na jej terenie są zobowiązani do stosowania tzw. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) czyli systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.

Przepisy dostosowujące w tym zakresie polskie prawo do unijnego zostały wprowadzone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, ale niedoskonale – unijni eksperci zwracali uwagę na to, że brak jest np. sankcji karnych za niewdrożenie HACCP. Nowelizacją ustawy rząd chce uzupełnić braki.

HACCP polega na tym, że w zakładzie produkcyjnym po analizie, określa się tzw. punkty krytyczne, które mogą stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa wytwarzanych tam produktów, a następnie przeprowadza się w nich udokumentowaną kontrolę.

Jak powiedział PAP zastępca głównego inspektora sanitarnego Serweryn Jurgielaniec, np. w zakładzie produkującym wędliny takim miejscem może być pomieszczenie, do którego trafia mięso przed obróbką. Musi w nim panować odpowiednio niska temperatura, by nie doszło do namnożenia szkodliwych drobnoustrojów. W takim pomieszczeniu temperatura powinna być sprawdzana co kilka godzin, a pomiary dokumentowane.

Obowiązek wprowadzenia stałych wewnętrznych kontroli spoczywa na producencie. Musi się on liczyć z tym, że inspekcja sanitarna w każdej chwili może to sprawdzić.

Nowelizacja, przy okazji, wprowadza podstawę stworzenia zintegrowanego systemu laboratoriów badania próbek żywności. Przewiduje także możliwość likwidacji powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i przekazania ich kompetencji stacjom w innych miejscach (sąsiednim powiecie, mieście wojewódzkim itp.).

Źródło: Puls Biznesu