Ceny zbóż, notowania, aktualności

Niewielki ruch na rynku zbóż

Niewielki ruch na rynku zbóż
Nie ma na razie ożywienia na rynku zbożowym. Na giełdach towarowych stosunkowo najwięcej transakcji dotyczy kukurydzy.

Rośnie różnica w cenach pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Paszowej jest w tym sezonie bardzo dużo, konsumpcyjnej może brakować i dlatego będzie prawdopodobnie drożeć. Obecnie za paszową płaci się od 380 do 420 zł za t, a za konsumpcyjną 445 - 455 zł za t (loco magazyn sprzedającego).

Maklerzy przyjmują dużo zapytań o jęczmień. Poszukiwany jest zwłaszcza paszowy. Krajowego brakuje, a importowany, po doliczeniu kosztów transportu, jest zbyt drogi.

Wszyscy czekają, jaka będzie sytuacja na rynku zbóż po 1 listopada. Zainteresowanie przedsiębiorców przechowywaniem zboża jest niewielkie z powodu zabezpieczeń, jakich żąda od nich Agencja Rynku Rolnego, która w ubiegłym roku miała problemy z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Czy rolnicy będą dostarczać zboże do interwencyjnego skupu? To się okaże za trzy tygodnie.

Ceny składników pasz od kilku tygodni pozostają na niezmienionym poziomie. Podaż otrąb przewyższa popyt. Importowane są niewiele tańsze od krajowych. Umiarkowane jest też zainteresowanie śrutą sojową.

Źródło: Rzeczpospolita

Powrót do aktualności