Przystąpienie Polski do UE było dobrą decyzją

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził przekonanie, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było dobrą decyzją.

 – Nasze nastroje są dziś lepsze niż w poprzednich latach. Od 1. maja jesteśmy w Unii Europejskiej i wiemy, czujemy, że była to dobra decyzja – powiedział Aleksander Kwaśniewski podczas Prezydenckich Dożynek w Spale.

Prezydent podkreślił, że Polska wraz z innymi krajami Unii buduje wspólnotę bezpieczną, demokratyczną i budującą dostatek swoich obywateli.

 – Polska otrzymała już ponad dwa razy więcej unijnego wsparcia niż wpłaciła do wspólnego budżetu. Różne lęki, obawy, złe prognozy nie sprawdziły się. Wiemy, że jesteśmy w Unii oczekiwani, dobrze traktowani i potrafimy dbać o polski i wspólnotowy interes – powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Prezydent podkreślił, że nasze dobre przygotowanie się do członkostwa w Unii, to przede wszystkim zasługa rolników. Podziękował przy okazji tym wszystkim instytucjom i organizacjom, które przekonywały rolników do wypełniania wniosków akcesyjnych o dopłaty bezpośrednie.

 – Dzięki tej wielkiej przedakcesyjnej pracy wyraźnie podniosła się jakość towarów i standardy rolniczej produkcji – powiedział Aleksander Kwaśniewski. – Dziś w 4 miesiące po akcesji możemy z dumą komunikować o sukcesie – podsumował prezydent.

Przypominał, że wnioski o pozyskanie dopłat złożyło już ponad milion 400 tysięcy rolników, co oznacza, że dopłaty te przypadną na blisko 95 procent ziemi rolnej, a ich kwota przekroczy 8 miliardów złotych.

 – Tak wielu zgłoszeń nie odnotowano w żadnym z krajów przystępujących do Unii – podkreślił prezydent. Dodał, że w ślad za tymi środkami niebawem nadejdą następne: na modernizację, na dostosowanie do unijnych standardów czy renty strukturalne dla starszych rolników przekazujących swoje gospodarstwa.

 – Wszystko to powinno w najbliższych latach istotnie odmienić oblicze polskiej wsi i sprawić, że będzie to wieś nowoczesna i bogata – powiedział Aleksander Kwaśniewski. Zwracając się do rolników prezydent mówił, że otwarcie granic potwierdziło przewidywania, że polscy rolnicy potrafią radzić sobie z konkurencją; polska żywność przygotowana według najlepszych norm i receptur dobrze się sprzedaje i zapewnia producentom zyski.

 – Widać już, że korzyści znacznie przewyższą koszty dostosowań, a to najlepiej dowodzi, że warto inwestować w rozwój gospodarstw i podnoszenie jakości produkcji – tłumaczył prezydent.

Zaapelował też do polskich rolników, aby odpowiednio wykorzystali unijną pomoc: z pożytkiem dla swoich gospodarstw i z myślą o młodym pokoleniu.

 – Dożynki to przede wszystkim święto rolników i mieszkańców wsi, ale to również święto nas wszystkich – z waszego trudu korzystamy pospołu. Jeśli dzisiaj nasz kraj cieszy się szacunkiem innych narodów, jeśli tempo naszego rozwoju gospodarczego spotyka się z podziwem, to także wasza zasługa – zakończył prezydent życząc rolnikom, aby ta dobra passa trwała jak najdłużej.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa