Posprzątaj przed Unią

Porządek w gospodarstwie – to nowy warunek Komisji Europejskiej, który muszą spełnić rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie. Jeśli kontrolerzy na podwórku znajdą kupę obornika lub złom, który pozostał z maszyn – rolnik nie otrzyma dopłat.

Wiadomo, że dane we wniosku o dopłaty bezpośrednie muszą się zgadzać ze stanem faktycznym w gospodarstwie, co oznacza, że rolnik nie może wystąpić o dopłatę do 4 ha pszenicy, jeśli obsiał tym zbożem 3,95 ha. W losowo wybranych gospodarstwach sprawdzą to urzędnicy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspierani przez studentów rolnictwa i geodezji. Jak twierdzi Andrzej Gross, dyrektor toruńskiego oddziału ARiMR, w jeden dzień dwóch kontrolerów może sprawdzić dwa gospodarstwa.

Ale pracy im przybędzie, ponieważ wczoraj Komisja Europejska wydała nową dyrektywę (83/104 RE) w sprawie warunków otrzymywania dopłat bezpośrednich. – Zgodnie z nowymi przepisami sprawdzany będzie także porządek w gospodarstwie – wyjaśnia Dariusz Mamiński z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Komisja Europejska nie zmieniła co prawda okresu przejściowego na zbudowanie w gospodarstwach płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę, który potrwa do końca 2007 roku, jednak otrzymanie dopłat bezpośrednich uzależnione zostało od ogólnego porządku w gospodarstwie.

Jeśli na podwórku będzie bałagan, będą się poniewierały zepsute maszyny, sterty obornika, a przez zagrodę nie będzie można przejść nie wdeptując w kurze odchody, jeśli budynki gospodarskie i inwentarskie będą w rozsypce (wystarczy jedno wybite okno), rolnik nie otrzyma dopłat bezpośrednich.

 – Nowe przepisy dla rolników z krajów kandydujących będą obowiązywały od 1 lipca tego roku – mówi Dariusz Mamiński. – Rolników ze „starej” Unii obejmą już od 1 maja.

Źródło: Gazeta Pomorska