Ceny zbóż, notowania, aktualności

Komunikat po Radzie Ministrów: W celu stabilizowania sytuacji cenowej na rynku zbóż prowadzone są działania

Komunikat po Radzie Ministrów: W celu stabilizowania sytuacji cenowej na rynku zbóż prowadzone są działania
W celu stabilizowania sytuacji cenowej na rynku zbóż prowadzone są działania:

1. Na początku br. ustanowiono taryfowy kontyngent na bezcłowy przywóz 600 tys. ton zbóż ze wszystkich kierunków. Ma być on zrealizowany w okresie od stycznia do kwietnia 2004 roku. Przygotowywane jest powiększenie kontyngentu, umożliwiające bezcłowy import zbóż do 1 mln ton - przed 1 maja br. Przewidywany termin wejścia w życie stosownego rozporządzenia - 1 marca 2004 roku.

2. W celu ochrony krajowego rynku przed wywozem zbóż za granicę, już w sierpniu 2003 roku wprowadzono opłaty wywozowe na zboża i produkty przemysłu młynarskiego w wysokości: 300 zł za tonę pszenicy i jej pochodnych oraz 200 zł za tonę pozostałych zbóż, które będą obowiązywać do końca kwietnia 2004 roku. Według GUS w okresie lipiec-listopad 2003 roku eksport zbóż wyniósł zaledwie ok. 11 tys. ton.

3. Poza wprowadzanymi regulacjami w handlu zagranicznym, w lutym br. podjęto decyzje o sprzedaży zbóż z krajowych zapasów. 9 lutego br. spółki z udziałem kapitałowym Agencji Rynku Rolnego rozpoczęły bezpośrednią sprzedaż pszenicy i żyta (będących ich własnością) na rynkach lokalnych. Odbiorcami zboża mają być w pierwszej kolejności zakłady przetwórcze (młyny). Przewiduje się, że sprzedaż ziarna, która będzie kontynuowana do połowy marca br. osiągnie poziom ponad 50 tys. ton, w tym głównie dotyczyć będzie ona pszenicy konsumpcyjnej.

4. Po zakończeniu sprzedaży zbóż przez ww. spółki zostanie uruchomiona sprzedaż zbóż z zapasów stałych w ilości do 300 tys. ton. Sprzedaż będzie prowadzona w systemie przetargowym, po cenach wywoławczych zbliżonych do cen rynkowych. Do przetargów będą mogli przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania produktów przemiału zbóż. Nie będzie możliwości powierzania przemiału zbóż osobom trzecim. Aby stworzyć możliwość zakupu zbóż wielu przetwórcom, na jednym przetargu będzie można nabyć ziarno w ilości nie większej niż 1000 ton.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności