Ułatwienia dla niedostowanych do UE producentów

Komisja Europejska może rozszerzyć listę zakładów przetwórstwa spożywczego, które dostaną więcej czasu na przystosowanie standardów higieny do wymogów unijnych.

Urzędnicy Komisji poinformowali w poniedziałek, że rozszerzona lista zakładów, którym zostaną przyznane okresy przejściowe, obejmie głównie przetwórnie z Polski, ale także niektóre firmy z Węgier i Czech. Ostateczny przegląd zakładów, stworzenie listy i ustanowienie okresów ma nastąpić w połowie marca. Wyroby pochodzące z zakładów objętych okresem dostosowawczym będą specjalnie oznakowane i dopuszczone jedynie do obrotu wewnętrznego.

Źródło: Gazeta Wyborcza