Ceny zbóż, notowania, aktualności

Choroba pęcherzykowata świń – zakaz importu z Catanzaro we Włoszech

Choroba pęcherzykowata świń – zakaz importu z Catanzaro we Włoszech
W związku z otrzymaniem w ramach systemu szybkiego powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt - ADNS, informacji o wystąpieniu ognisk choroby pęcherzykowej świń - SVD, w regionie CATANZARO - Włochy, Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że wymienione poniżej zwierzęta i towary:

 - żywe świnie i dziki,

 - nasienie tych gatunków,

 - komórki jajowe i embriony tych gatunków,

 - surowe mięso, jelita, podroby pochodzące od tych gatunków,

 - przetwory z ww. surowców, które nie zostały poddane obróbce powyżej 720C,

 - produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do żywienia zwierząt lub/i użytku przemysłowego lub/i rolniczego, nie poddane obróbce powyżej 720C,

 - produkty pochodzące z tych gatunków przeznaczone do użytku farmaceutycznego lub/i chirurgicznego, nie poddane obróbce powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,

 - wszystkie surowce niejadalne pochodzące z tych gatunków nie poddane obróbce termicznej w temperaturze powyżej 720C lub alternatywnej właściwej dla inaktywacji wirusa SVD,

pochodzące z:

 - regionu CATANZARO

należy traktować jako podejrzane o zakażenie i zgodnie z art. 10a. pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999r. Nr 66 poz. 752 z późn. zm.) objęte są zakazem importu oraz tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Graniczni Lekarze Weterynarii z dniem 11 lutego 2004r. godz. 24:00, powinni zastosować procedurę określoną w art. 14 ust. 11 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy.

Źródło: ROL-PETROL

Powrót do aktualności